Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Śniadanie z Mistrzem

Profesor Leszek Balcerowicz będzie gościem Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich oraz Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 26 kwietnia, w piątek, o godz. 10.30 obie instytucje zapraszają do siedziby SIPH w Rynku 1 na „Śniadanie z Mistrzem”.

 

Na spotkaniu, któremu patronuje Fundacja Obywatelskiego Rozwoju, założona przez profesora, będzie można wysłuchać 45 minutowego wykładu, poświęconego wolności gospodarczej. Później będzie czas na dyskusję z uczestnikami spotkania. A ma ono otwarty charakter. W trakcie kupić będzie można najnowszą książkę profesora Balcerowicza – „Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów”. Będzie można oczywiście uzyskać wpis w książce.

O godz. 12.45 SPiKŚ i SIPH wspólnie z Klubem Myśli Intelektualnej XXI wieku, który prowadzi Firma Szkoleniowo-Doradcza, rozpocznie się spotkanie w ramach Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości. W spotkaniu wezmą między innymi udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

„Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów” to zbiór pięćdziesięciu dzieł o tematyce wolnościowej opracowany przez Leszka Balcerowicza. Wśród autorów tekstów znaleźli się zarówno klasycy filozofii tacy jak David Hume czy John Stuart Mill, jak i współczesny filozof Leszek Kołakowski oraz polityk Janusz Korwin-Mikke.

Tak we wstępie do książki pisze sam Balcerowicz: „Odpowiedzią na antywolnościowe presje, które występują w demokracji, nie jest oczywiście odejście od demokracji i związanych z nią obywatelskich swobód, lecz obrona zagrożonych wolności w ramach demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wymaga to stałych systematycznych i profesjonalnych działań, bo antywolnościowe presje nigdy nie ustaną. A zatem walka o wolność nigdy się nie skończy – chyba że pozwolimy jej zginąć.

Obrona zagrożonych swobód jest w Polsce dotąd zbyt słaba. Nie wszyscy rozumieją, że owa erozja wynika z presji rozmaitych grup (nie tylko związanych z państwem) i aby ją powstrzymać trzeba tworzyć silniejszą obywatelską przeciwwagę. Obronę wolności ogranicza też ogromne myślowe zamieszanie, jakie dotyczy podstawowych pojęć takich jak państwo, prawa, własność, sprawiedliwość – i sama wolność. Teraz zamęt dezorganizuje myślenie, a przez to – działanie.

W niniejszej książce zgromadziłem kilkadziesiąt znakomitych, w mojej opinii, tekstów na powyższe tematy, w tym takie, które należą do klasyki klasycznego liberalizmu. Mam nadzieję, że ta książka pomoże zmniejszyć wspomniany myślowy zamęt i wzmocni obronę zagrożonych wolności w naszym kraju.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014