Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

O lokalnych sprawach

Edward Szywała, Prezes Honorowy SPiKŚ, będzie reprezentował Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich podczas Forum Debaty Publicznej „Dialog na rzecz lokalnego rozwoju”. Spotkanie odbędzie się 17 kwietnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 

Forum odbędzie się w ramach projektu „Decydujmy razem”, a z ramienia Prezydenta RP koordynuje go prof. Jerzy Regulski. Dyskusja toczyć się będzie wokół problemu uczestnictwa obywateli w działaniach samorządu terytorialnego. Efektem wymiany poglądów ma być wypracowanie Kanonu lokalnych konsultacji społecznych. Kanon ten byłby pomocny zarówno władzom samorządowym, jak i organizacjom pozarządowym między innymi przy okazji oceny różnego rodzaju projektów prawnych, dotyczących społeczności lokalnych.

Jak pisze profesor Regulski: „Zamysł jego powstał w wyniku poprzedniej konferencji, która odbyła się 6 listopada 2012 roku oraz dyskusji, które wykazały istnienie wielu sprzecznych poglądów, opartych często na niedomówieniach i nieporozumieniach”.

Edward Szywała poproszony został o przygotowanie wystąpienia, które ma odnieść się do przygotowanych założeń. W debacie udział wezmą między innymi Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Jerzy Regulski, doradca Prezydenta RP, prof. Krzysztof Obłój, Doradca Prezydenta RP. Stronę samorządową reprezentować będą między innymi Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich i Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014