Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Listopadowi solenizanci

Podczas środowego spotkania członków SPiKŚ 16 listopada złożono serdeczne życzenia imieninowe tym, którzy świętują właśnie w listopadzie, a także tym, którzy wcześniej nie mieli okazji odebrać gratulacji i symbolicznego prezentu.

Indywidualne grafiki gryfa – symbolu nie tylko SPiKŚ i Świdnicy, ale także symbolu siły i zwycięstwa, odebrali tym razem: Andrzej Lepak-Przybyłowicz, Janusz Kielar, Stanisław Wądołowski, Andrzej Ćwik, Andrzej Siennicki, Edward Fiszer i Andrzej Skarul. A życzenia składali w imieniu kolegów członkowie Zarządu: Edward Szywała, Marian Sworobowicz, Jerzy Lepak, Leszek Mazurek i Radosław Nowicki.

Przed Walnym

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązki Prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich przejmie Jacek Domejko, wybrany wcześniej i pełniący w tej chwili funkcję Prezesa-Elekta. Przejmie on pałeczkę po Edwardzie Szywale, który z końcem grudnia zakończy swoją dwuletnią kadencję, która objęła między innymi tak ważne wydarzenie, jak 20-lecie SPiKŚ.
W 18 stycznia, tradycyjnie w trzecią środę miesiąca, członkowie SPiKŚ spotkają się na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym, podczas którego wysłuchają sprawozdania ustępującego Edwarda Szywały. Dwuletni okres jego kadencji obfitował w wiele wydarzeń, spotkań, stowarzyszenie kilkakrotnie zostało wyróżnione na forum dolnośląskim i ogólnopolskim, Świdnicę zaś odwiedziło wiele znakomitości, uczestnicząc m.in. w Forum Gospodarczym, a przede wszystkim obchodach 20-lecia.
Drugim zadaniem, jakie w styczniu stanie przed walnym zgromadzeniem, będzie wybór nowego zarządu. Do prac w organie wykonawczym SPiKŚ zadeklarowali się Leszek Mazurek, Krzysztof Płomiński, Zbigniew Wysoczański, Marek Kowalski i Piotr Kurnicki. Edward Szywała zadeklarował z kolei chęć pracy w sądzie koleżeńskim.

Dobra Gwiazdka

14 lat temu z inicjatywy świdnickich dziennikarzy po raz pierwszy w mieście zaistniała Dobra Gwiazdka. Jako jedni z pierwszych do zbiórki środków, które przeznaczone zostały na sprawienie świątecznych upominków dzieciom, do których zwykle nie przyjeżdżał św. Mikołaj, dołączyli członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. I mimo tego, że idea nieco się zmieniła, to Dobra Gwiazdka cały czas istnieje! Właśnie dzięki Stowarzyszeniu.
„Wymyślona przed laty jednorazowa zbiórka środków na zakup prezentów, które były spełnieniem świątecznych marzeń dzieci, dzięki Waszej szczodrości zmieniła się w piękną, coroczną tradycję, pozwalającą na realizowane wigilijnych życzeń co roku dla kilkudziesięciu dzieci” – pisała w tegorocznym liście do członków SPiKŚ Beata Moskal-Słaniewska, która od lat koordynuje akcję.
Od kilku lat paczki w ramach Dobrej Gwiazdki trafiają do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu. Stowarzyszenie postanowiło objąć swoim patronatem tę placówkę, w której uczą się i mieszkają młodzi ludzie z całej Polski, w tym także z powiatu świdnickiego. Ten patronat to nie tylko udział w przygotowaniu prezentów, ale także wsparcie przy organizacji wakacyjnego wypoczynku czy pomoc w innych formach.
16 listopada przeprowadzono zbiórkę w gronie członków SPiKŚ. Jak zwykle okazali się oni bardzo szczodrzy i gwiazdkowe paczki na pewno trafią przed Bożym Narodzeniem do Walimia. Kilka osób z grona Stowarzyszenia już dziś zadeklarowało uczestnictwo w opłatkowym spotkaniu i przedstawieniu jasełkowym, który co roku przygotowują wychowankowie ośrodka.

Nowi w Klubie 25

Zbigniew Wysoczański i Krzysztof Płomiński to najmłodsi stażem członkowie Klubu 25 SPiKŚ. Klub 25 to grupa, do której należą członkowie-założyciele Stowarzyszenia, a także osoby o najdłuższym stażu, wywiązujące się wzorowo z członkostwa.
Klub 25 ma specjalne uprawnienia – między innymi od jego decyzji zależy przyjmowanie kandydatów do Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.
Najbliższe posiedzenie Klubu 25 odbędzie się 7 grudnia. Podjęta będzie na nim decyzja o obsadzeniu wakatu, który pojawił się po rezygnacji Jerzego Markiewicza ze statusu członka zwyczajnego SPiKŚ i przyjęciu statusu członka-seniora. Na tym samym posiedzeniu Klub 25 zaopiniuje kandydatury laureatów wyróżnienia Diament Wolności za rok 2011.

Diamenty Wolności 2011

Diament Wolności – to specjalna nagroda, ustanowiona przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich z okazji 20-lecia Stowarzyszenia. Diamentem uhonorowano osoby, które wniosły szczególny wkład w szerzenie idei wolności i demokracji i w budowanie przemian w Polsce po 1989 roku.
W gronie laureatów znaleźli się: prof. Leszek Balcerowicz, Władysław Frasyniuk, Aleksander Kwaśniewski, Jan Lityński, Tadeusz Mazowiecki , Adam Michnik i Lech Wałęsa. To właśnie członków tego szacownego grona Zarząd SPiKŚ poprosił o wskazanie kolejnych laureatów prestiżowego wyróżnienia. Do 3 grudnia propozycje trafić mają do Świdnicy. 7 grudnia rozpatrywać je będzie Klub 25.
Poprzednie wyróżnienia wręczono podczas Gali Dwudziestolecia, a także podczas kolejnych spotkań w gronie SPiKŚ. Lechowi Wałęsie wyróżnienie dostarczyła delegacja, która specjalnie w tym celu udała się do Gdańska.

BMS

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014