Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Stowarzyszenie jest przeciw

Na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, które odbyło się 15 marca, przyjęto stanowisko, w którym wyrażono swój sprzeciw wobec próby zamachu politycznego na niezależność Narodowego Banku Polskiego. Przedsiębiorcy jednogłośnie przyjęli tekst stanowiska, które przesłane zostało na ręce Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Premiera Rządu RP, parlamentarzystów regionu wałbrzyskiego, szefów partii politycznych oraz Prezesa NBP Leszka Balcerowicza.

Stanowisko Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich z dn. 15 marca 2006 w sprawie „zamachu” na niezależność Narodowego Banku Polskiego My, członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, wyrażamy swój niepokój i oburzenie w związku z ostatnimi wydarzeniami, które osłabić mogą pozycję gospodarczą Polski w Europie i świecie. Jesteśmy grupą blisko 50 przedsiębiorców, zatrudniających łącznie około 4000 osób, „firmą”, której obroty sięgają miliarda złotych rocznie. Wielu z nas zostało przedsiębiorcami w okresie przemian gospodarczych. Wielu rozpoczęło działalność wcześniej, ale nowa epoka dała nam nowe możliwości rozwoju. Reforma, której twórcą był między innymi profesor Leszek Balcerowicz, ustrój, jaki zapanował w naszym kraju po 1990 roku, stworzyły nam wielką szansę, jaką wykorzystaliśmy nie tylko dla własnej korzyści, ale dla dobra kraju, w którym żyjemy. To my bowiem rozwijamy polską gospodarkę, tworzymy nowe miejsca pracy, wypracowujemy znaczną część PKB. To daje nam prawo zabierania głosu w szczególnie ważnych momentach, tym bardziej wtedy, gdy w naszym odczuciu dzieje się coś złego. A tak dzieje się właśnie teraz. Próba „zamachu” na niezależność Narodowego Banku Polskiego, gdyż tak właśnie oceniamy zachowania niektórych posłów, liderów partyjnych, przedstawicieli rządu i reprezentantów Kancelarii Prezydenta RP, budzi nasz ostry sprzeciw. To właśnie polityczna niezależność tej instytucji, jej dbałość o stabilizację polityki finansowej państwa, doprowadziły, że mimo wielu trudności jesteśmy postrzegani przez inwestorów jako kraj atrakcyjny i bezpieczny do prowadzenia interesów. My sami mamy podobną opinię – dlatego właśnie podejmujemy kolejne wyzwania i rozwijamy nasze firmy. Ingerencja w mądrą i stabilną politykę NBP sprawi jedynie problemy w sferze gospodarczej. Drugą rzecz, na jaką nie dajemy przyzwolenia, to podważanie autorytetu człowieka, ekonomisty, którego nazwisko uznawane jest i cenione na całym świecie – profesora Leszka Balcerowicza. To dzięki niemu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy – w kraju, gdzie funkcjonują normalne, zdrowe zasady gospodarcze. Hasła typu „Balcerowicz musi odejść” nigdy nas nie bawiły, zawsze uważaliśmy je za absurdalne. Dziś, gdy brzmią w szerszym kontekście, gdy padają wnioski o powoływanie niedorzecznych komisji śledczych, te populistyczne, niczemu nie służące hasła oceniamy jako niebezpieczne. Padają one z ust ludzi, którzy w niczym nie przyczynili się do rozwoju państwa, którzy w naszym odczuciu są zwykłymi szkodnikami, destabilizującymi naszą pozycję. Padają niestety także z ust osób, których zdanie w obecnym układzie politycznym bardzo się liczy. Apelujemy do wszystkich, którzy odpowiedzialni są za decyzje podejmowane na najwyższych szczeblach władzy – bądźcie Państwo rozsądni i rozważni, oceńcie właściwie jakie decyzje są dobre dla Polski. Nie podejmujcie pochopnie kroków, których nie da się cofnąć. Miejcie na względnie nie polityczne ambicje, lecz dobro kraju, którego droga do pełnej stabilizacji i dobrobytu jest jeszcze długa i trudna. Członkowie SPiKŚ: Andrzej Ćwik, Jacek Domejko, Władysław Duduś, Zygmunt Dynowski, Edward Fiszer, Jerzy Franckiewicz, Tomasz Franckiewicz, Tomasz Gołębiowski, Andrzej Grzybowski, Zdzisław Jadczak, Marek Jodko, Tadeusz Kaliciński, Tomasz Kempa, Janusz Kielar, Marek Kowalski, Zdzisław Krzemiński, Roman Krzyżanowski, Zbigniew Kubiaczyk, Andrzej Lepak-Przybyłowicz, Jerzy Lepak, Jerzy Majorek, Jerzy Markiewicz, Leszek Mazurek, Ryszard Nowak, Zdzisław Nowak, Radosław Nowicki, Maciej Orski, Roman Piech, Krzysztof Płomiński, Jarosław Rąpała, Ryszard Rodziewicz, Andrzej Schiewe, Ryszard Serafin, Andrzej Skarul, Jerzy Skonieczny, Bogusław Solima, Jerzy Sosnowski, Marian Sworobowicz, Janusz Szostak, Zenon Szymonowicz, Edward Szywała, Stanisław Wądołowski, Krzysztof Wierzęć, Zbigniew Wróbel, Walerian Wyszyński, Andrzej Zając.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014