Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Strażnik języka

Jan Miodek został jednym z trzech laureatów Nagrody Wiecznego Pióra 1990-2005. Przyznała mu ją Wysoka Kapituła, czyli członkowie Klubu 25 Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. To specjalne pióro wręczone zostanie profesorowi podczas obchodów 15-lecia SPiKŚ.

Nagrodę profesor Miodek otrzyma między innymi za konsekwentne trwanie na straży poprawności języka polskiego, za popularyzację jego zasad, za wieloletnie badania nad staropolszczyzną i arcyciekawe metody popularyzacji wyników tych badań wśród Polaków. Wybitny językoznawca, popularyzator języka polskiego; profesor i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Języka Polskiego, przed laty uczestniczył między innymi w świdnickim Święcie Słowa.

Jan Miodek urodził się 7 czerwca1946 w Tarnowskich Górach. Jako młody człowiek marzył o zawodzie dziennikarza. W 1963 rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Po obronie pracy magisterskiej „Nazwy miejscowe kulturalne typu Środa, Piątek, Wola, Osiek”, zaproponowano mu staż asystencki w tamtejszej Katedrze Języka Polskiego.

W 1968 poślubił Teresę Taczanowską, którą poznał w czasie studiów. Kilka lat potem urodził im się syn Marcin (obecnie doktorant Instytutu Filologii Germańskiej). Od 1969 publikowała na łamach ”Słowa Polskiego”, gdzie prowadził rubrykę Rzeczy o języku. Po Dolnym Śląsku przyszedł czas na szersze audytorium – Polacy zachwycili się nim w roku 1987, gdy zainaugurowano w Telewizji Polskiej program Ojczyzna polszczyzna. Publikuje również w najstarszym polskim miesięczniku Wiedza i Życie.

W 1983 otrzymał tytuł doktora habilitowanego, a także stanowisko docenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Podstawę kolokwium stanowiły dwie książki – Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie oraz Kultura języka w teorii i praktyce.

Od maja 1989 jest dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; w 1991 Senat owej uczelni przyznał mu stanowisko profesora nadzwyczajnego, a już w 1995 tytuł profesorski odebrał z rąk Lecha Wałęsy.

Jest laureatem wielu nagród: Wojciecha Korfantego, Hugona Steinhausa, Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, Loży Liderów w Katowicach, Ministra Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu), rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i wielu innych. Dwukrotnie został wybrany na najpopularniejszego mieszkańca Wrocławia, jest również honorowym obywatelem Tarnowskich Gór. Dowodem uznania ze strony publiczności była nagroda Wiktora przyznana już kilka lat temu prof. Miodkowi jako wybitnej osobowości telewizyjnej. W maju 2003 roku wręczono mu nagrodę miesięcznika ODRA za rok 2002.

Najbardziej znane książki

 • ·         Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim
 • ·         Kultura języka w teorii i praktyce
 • ·         Rzecz o języku
 • ·         Odpowiednie dać rzeczy słowo
 • ·         Ojczyzna polszczyzna
 • ·         Ojczyzna polszczyzna dla uczniów
 • ·         Przez lata ze słowem polskim
 • ·         Śląska ojczyzna polszczyzna
 • ·         Przez lata ze „Słowem Polskim”
 • ·         Nie taki język straszny
 • ·         O języku do kamery
 • ·         Nie taki język straszny
 • ·         Miodek drąży skałę
 • ·         Jaka jesteś, polszczyzno?
 • ·         Rozmyślajcie nad mową!
 • ·         ABC polszczyzny
 • ·         Duży Miodek
 • ·         Słownik ojczyzny polszczyzny

Przygotowując notę biograficzną skorzystano ze strony „Wikipedia, wolna encyklopedia.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014