+

Rozmawiali o „Polskim Ładzie” i jego zagrożeniach z rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw