Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Taka gmina

Teresa Mazurek, Wójt Gminy Świdnica, była gościem spotkania środowego SPiKŚ w dn. 17 kwietnia. Pani wójt, która urząd swój sprawuje od kilkunastu lat, według różnego rodzaju ogólnopolskich rankingów jest jednym z najlepszych gospodarzy lokalnych. Na wniosek SPiKŚ otrzymała kilka lat temu Klucz Sukcesu. Dziś, mimo trudnych dla samorządów czasach udowadnia, że nawet teraz można zrobić wiele dobrego dla lokalnej społeczności.

 

Wśród planów Pani Wójt jest między innymi budowa Domu Spokojnej Starości w Witoszowie, niedaleko Szpitala Latawiec. „Jest niesamowite zapotrzebowanie na tego typu placówkę. Starsi ludzie nie mają zapewnionej opieki” – mówiła Teresa Mazurek, deklarując jednocześnie, że w placówce znajdą się miejsca dla 240 osób. Jeśli możliwości tego domu zostaną wyczerpane, kolejny planuje się utworzyć w Bystrzycy.

Gmina Wiejska Świdnica wciąż jeszcze boryka się z problemem kanalizacji. Choć wiele udało się zrobić, nie wszystkie miejscowości i nie wszystkie miejsca są skanalizowane. Cały projekt kosztować będzie 90 milionów złotych. Ale aby szybciej uporać się z problemem gospodarki odpadami, gmina wspierać będzie budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2013 roku gmina zainwestuje w infrastrukturę terenów w okolicach Jagodnika, które weszły w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gmina przygotuje je pod potrzeby ewentualnego inwestora.

Przedsiębiorcy pytali także o inne sprawy – Jerzy Lepak sygnalizował fatalny stan zbiornika wodnego w Komorowie. Niestety, teren nie należący do gminy wydzierżawiony został prywatnemu przedsiębiorcy i niewiele jest sposobów, by nakłonić go do utrzymania otoczenia zbiornika w czystości.

Andrzej Skarul pytał o przyszłość elektrowni wiatrowych w gminie. Pani wójt zapewniała, że na terenie gminy elektrownie wiatrowe w najbliższych latach nie powstaną.

Jacek Domejko zgłosił wątpliwości, dotyczące finansowania pobytu osób starszych w domu opieki – w tej chwili jest to koszt ok. 2,5 – 4 tys. złotych. Teresa Mazurek jest przekonana, że sprawa ta doczeka się regulacji rządowych i osoby, pozbawione opieki, będą mogły korzystać z dopłat z budżetu państwa.

Andrzej Lepak-Przybyłowicz pytał o strukturę gminnych finansów. Według informacji uzyskanych od Teresy Mazurek, na terenie Gminy Wiejskiej Świdnica działa około 1000 podmiotów gospodarczych, z których największe to Cukrownia w Pszennie oraz GPZ Mokrzeszów. Dochody własne stanowią ok. 52% wpływów budżetowych. Budżet gminy zaś to po stronie dochodów ok. 50 mln złotych, po stronie wydatków – 52 miliony złotych.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014