Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Targi Świdnickie

Międzynarodowych Targach Świdnickich – od 22 do 24 września 2006r. Patronat nad imprezą objął Piotr Woźniak, minister gospodarki. W gronie współorganizatorów, wystawców i nagrodzonych w czasie imprezy znaleźli się członkowie SPiKŚ.

 

Na stoiskach w świdnickim Rynku wystawcy zaprezentowali się w różnych działach tematycznych, takich jak przemysł, biznes, turystyka, sport, stowarzyszenia, rzemiosło, szkolenia, organizacje pozarządowe. Swoje stoisko przygotowało także Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, na którym wartę dzielnie trzymał przez trzy dni szef biura SPiKŚ Leszek Jarząbek, wspierany przez Beatę Moskal-Słaniewską. Na stosiku przygotowano wystawę zdjęć z bogatej historii Stowarzyszenia. Można było obejrzeć trzy już tomy kroniki. Członkowie SPiKŚ przekazali także materiały promocyjne swoich firm, które trafiały do odwiedzających targi. Na niezwykle atrakcyjnym, szczególnie dla młodszych i starszych panów stoisku, nowe modele Forda prezentował Ryszard Nowak wraz ze współprcownikami. Hitem były oczywiście modele Buggy, którymi co prawda po Rynku pojeździć nie było wolno, ale posiedzieć w nich – i owszem. Na stoisku Stolgrafu, którego współwłaścicielem jest Ryszard Rodziewicz, można było zapoznać się z oferta firmy i otrzymać najświeższy numer bezpłatnego dwutygodnika :Dzisiaj Świdnica”. Inauguracja targów odbyła się 22 września w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a słowo wstępne miał gospodarz miasta – Wojciech Murdzek. Po nim pałeczkę prowadzącego przejął Janusz Szostak – przedstawiciel drugiego z organizatorów, czyli NOT-u, któremu prezesuje. Janusz Szostak reprezentował także Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Wspólnie z prezydentem SIPH Ryszardem Sobańskim przedstawił laureatów Gryfa Świdnickiego. Członkowie Kapituły konkursowej „Gryfy Świdnickie”, w składzie: Wojciech Murdzek, Prezydent Miasta Świdnicy, Janusz Szostak, Prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Świdnickich oraz Prezes Świdnickiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Tomasz Kościów, Dyrektor Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Leszek Buchowski, Dyrektor Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, Artur Janicki, Dyrektor XIV Międzynarodowych Targów Świdnickich i Waldemar Skórski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy, nominowali do nagrody gospodarczej „Gryfy Świdnickie 2006” przedsiębiorców w sześciu różnych. W kategorii „Produkt regionalny” nominacje otrzymali: Zakład Porcelany Stołowej„Karolina” sp. z o.o. z Jaworzyny Śląskiej, Chocoffee s.c. ze Świdnicy, P.P.H. POLITECH sp. z o.o.. W kategorii „Inwestycja roku” kapituła wskazała jednego tylko nominanta – Centralę Techniczną ELTECH Sp. z o.o. w Świdnicy. Trzecia kategoria „Dynamiczny rozwój firmy” doczekała się następujących nominantów: Kott Metal sp. z o.o., THT sp. z o.o., JARPAK Zakład Produkcji Opakowań z Tektury. Za „Innowacyjność” nominowani zostali: SONEL S.A., THT Sp. z o.o., Remy Automotive Poland sp z. o.o. W kategorii „Firma przyjazna środowisku” nominowano: MZEC Świdnica sp. z o.o., „GALESS” spółka jawna, IMP Comfort sp. z o.o. Nagroda specjalna Prezydenta Świdnicy trafiła do firmy Electrolux Poland Sp. z o.o. Regulamin konkursu przewidywał, że prócz statuetki „Gryfa Świdnickiego” laureat danej kategorii otrzyma prawo do posługiwania się logo „Świdnica – rynek z tradycjami” do celów reklamowych i promocyjnych, oraz do promocji we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Po długiej dyskusji kapituła konkursowa wybrała następujące firmy: w kategorii „Produkt regionalny” – Zakład Porcelany Stołowej „Karolina” sp. z o.o., w kategorii „Inwestycja roku” Centrala Techniczna ELTECH sp. z o.o., w kategorii „Dynamiczny rozwój firmy” – Kott Metal sp. z o.o., w kategorii „Innowacyjność” Remy Automotive Poland sp z. o.o., w kategorii „Firma przyjazna środowisku” – „Galess Sp.J. Statuetkę oraz inne przywileje otrzymał także Elektrolux. Kapituła postanowiła wręczyć statuetki „Gryfa Świdnickiego”, zaprojektowane przez wybitnego świdnickiego artystę plastyka Andrzeja Andrzejewskiego, dwóm firmom nagrodzonym w roku 2005: w kategorii „Produkt regionalny” – P.P.H.U. „M&J” Sp. J. za znakomity Majonez Świdnicki, a w kategorii „Firma fair – play” – IMP Comfort sp. z o.o. Dwie zatem statuetki trafiły w ręce członków SPiKŚ – Janusza Szostaka i Zdzisława Jadczaka. Członkowie kapituły prócz złożenia gratulacji podkreślili, że każda z nominowanych firm zaznaczyła się w sposób bezprecedensowy w świdnickim krajobrazie gospodarczym 2006 roku. Kolejnym punktem Targów Świdnickich był Telewizyjny Panel Dyskusyjny „Partnerstwo Miast Europy Środkowej ku skutecznej mobilności pracowników” – „Mobilność pracowników – szansa czy zagrożenie”. Wziął w nim udział m.in. Marek Zuber, główny ekonomista IDM S.A., doradca ekonomiczny byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Wystawom towarzyszyło szereg imprez kulturalnych między innymi Folkowa Biesiada Narodów, Festyn Pieczonego Dzika. Odbyły się również prezentacje zespołów artystycznych oraz uliczne animacje artystyczne. Jedną z atrakcji był zorganizowany przez redakcję „Wiadomości Świdnickich” konkurs „Świdnicki Łokieć”. Organizatorami Targów Świdnickich tradycyjnie byli: Naczelna Organizacja Techniczna – Świdnicka Rada FSNT, Urząd Miejski w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Świdnicy i Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa przy współpracy Politechniki Wrocławskiej, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. XIV Międzynarodowe Targi Świdnickie stanowiły element projektu: „Partnerstwo Miast Europy Środkowej ku Wydajnej Mobilności Pracowników” dofinansowanego przez Komisję Europejską.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014