Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Udane dwa lata

Od 1 stycznia 2004 roku do 15 listopada 2005 roku zarząd pracował w składzie:

Edward Szywała – Prezes

Władysław Duduś – Wiceprezes

Marian Sworobowicz – Sekretarz

Jerzy Skonieczny – Skarbnik

Maciej Orski – Rzecznik dyscypliny, członek Zarządu

Jerzy Franckiewicz – Kronikarz, osoba odpowiedzialna za informatyzację i stronę internetową SPiKŚ, członek Zarządu

Marek Jodko – odpowiedzialny za sprawy klubowe, sportowe i kulturalne, członek Zarządu.

Podczas dwóch lat odbyły się 24 posiedzenia Zarządu z udziałem Przewodniczących: Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego, 9 spotkań KLUBU 25, 21 spotkań członków SPiKŚ, 7 spotkań specjalnych i rocznicowych w ramach Regionalnego Forum Biznesu, Świdnickiego Forum Gospodarczego, XIV rocznicy SPiKŚ i wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz XV rocznicy SPiKŚ.

Członkowie Stowarzyszenia nadali dwa tytuły „Honorowego Członka SPiKŚ” panom:

Henrykowi Gołębiewskiemu – byłemu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego,

Zbigniewowi Chlebowskiemu – Posłowi Platformy Obywatelskiej, Wiceprzewodniczącemu Klubu Parlamentarnego PO.

W tym momencie liczba 2 członków honorowych Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich wzrosłą do 12.

Kapituła SPiKŚ przyznała 3 nagrody specjalne „WIECZNEGO PIÓRA 1990-2005”:

profesorowi Bronisławowi Geremkowi,

– profesorowi Janowi Miodkowi,

– Janowi Lityńskiemu – członkowi honorowemu SPiKŚ.

Nową inicjatywą zarządu była nagroda, wręczana przedsiębiorcom przez ich kolegów. Dwukrotnie wręczono „Statuetkę Przedsiębiorczości” następującym przedsiębiorcom i menadżerom, a otrzymali je:

– Jerzy Franckiewicz – „FRANC-TEXTIL”,

– Roman Krzyżanowski – Hotel-restauracja „PIAST-ROMAN”,

– Marek Jodko i Andrzej Schiewe – „JODKO-SCHIEWE”,

– Zbigniew Wróbel – „MEDI-LAB”,

– Zbigniew Chlebowski – Poseł PO, Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PO,

– Andrzej Lepak-Przybyłowicz i Edward Szywała – „GALESS”,

– Stanisław Wądołowski – „EUROTRANS”

– Zdzisław Jadczak – „M&J”

– Mirosław Gerber – „INVEST-PARK”

Wiele zmian dotyczyło spraw formalnych, prestiżowych, medialnych. Na początku kadencji przedstawiono członkom propozycję nowego Regulaminu organizacyjnego oraz wprowadzono zmiany w Statucie organizacji. Zmiany te zostały przyjęte przez członków. Wprowadzono – z inicjatywy Marka Kowalskiego certyfikaty przynależności do SPiKŚ, małe znaczki klubowe SPiKŚ, nowe krawaty z wyhaftowanym logo SPiKŚ.

Stowarzyszenie zadbało też o nowoczesny sprzęt, pozwalający na szybkie i estetyczne wykonanie wystaw okolicznościowych. Ramy wykorzystane były po raz pierwszy z okazji 15. rocznicy SPiKŚ, a teraz służą przy innych okazjach.

Przygotowano „Złote Księgi”, poświęcone sylwetkom Członków Honorowych, laureatom „Wiecznego Pióra 1990-2000” i „Wiecznego Pióra 1990-2005” i laureatom „Statuetki Przedsiębiorczości”.

Wprowadzono w życie ideę „Pikników Technologicznych” w firmach kolegów. Pomysłodawcą tego typu spotkań, które pozwalają na lepsze poznanie tego, czym na co dzień zajmują się koledzy ze SPiKŚ, był Andrzej Zając.

Zainicjowano „Regionalne Forum Biznesu”, w ramach którego odbyło się kilak bardzo znaczących spotkań.

Na ścianie hotelu Piast-Roman umocowano zasponsorowany znak SPiKŚ z kamienia, powlekany złotem, oznaczając w ten sposób lokal, w którym najczęściej spotykają się członkowie.

Od dwóch lat Stowarzyszenie zatrudnia rzecznika prasowego SPiKŚ i kronikarza w jednej osobie – Beatę Moskal-Słaniewską. Odpowiedzialna jest ona za przygotowanie informacji na stronę internetową Stowarzyszenia oraz bieżące kontakty z lokalnymi mediami. Współuczestniczyła także w przygotowaniu dwóch konkursów – wspólnie z Muzeum Dawnego Kupiectwa – historyczny i z Zespołem Szkól Zawodowych Nr 1 – dotyczący Unii Europejskiej.

Zarząd pod przewodnictwem Edwarda Szywały przygotował dwie duże uroczystości – XIV i XV-lecie SPiKŚ, z udziałem zaproszonych gości, w gronie których znaleźli się:

Janusz Steinhoff,

– Jarosław Kurzawa,

– Henryk Gołębiewski,

– Zbigniew Chlebowski,

– Jan Lityński,

– Jan Miodek,

– Robert Gwiazdowski,

Krzysztof Daukszewicz,

– artyści z Ukrainy

Z tej tez okazji – 15-lecia SPiKŚ wydano informator o SPiKŚ w formie małej książki z płytą DVD z okazji XV-lecia SPiKŚ.

Realizowane były stałe punkty działań SPiKŚ takie jak bal SPiKŚ, rajd górski, wspólne wyjścia na salę sportową i basen, wyjazd na Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

Wiele działań Stowarzyszenia finansowanych było z dodatkowych, dobrowolnych wpłat członków. W gronie wewnętrznych sponsorów znaleźli się:

– Bogusław Solima – „LITOS”, „PIRAMIDA”

– Jacek Domejko – ZOZ Świdnica,

– Jerzy i Tomasz Franckiewiczowie – „FRANC-TEXTIL”,

– Radosław Nowicki – „ART-PROJEKT”,

– Andrzej Lepak-Przybyłowicz, Edward Szywała – „GALESS”,

– Władysław Duduś – Kancelaria Notarialna,

– Leszek Mazurek – „BMS”.

Członkowie Stowarzyszenia często zabierali głos w publicznych dyskusjach i debatach, uczestniczyli w spotkaniach organizacji biznesowych w Świdnicy i regionie, brali udział w różnego rodzaju forach i spotkaniach, organizowanych przez samorząd lokalny i organizacje okołobiznesowe. Zajęto trzy ważne stanowiska w imieniu Stowarzyszenia w sprawie: specjalnej strefy ekonomicznej, budowy hipermarketów w Świdnicy, projektu budżetu miasta Świdnicy.

Lista rzeczy, których nie udało się zrealizować nie była zbyt długa. Prezes Szywała umieścił na niej następujące pozycje:

  • nie spotkaliśmy się z szefem KW Policji,
  • nie spotkaliśmy się z Prezesem NSA z Wrocławia,
  • nie spotkaliśmy się z szefem NFZ z Wrocławia,
  • nie utworzyliśmy Świdnickich Wiadomości Gospodarczych,
  • nie odbyła się „Dyskoteka Wiosennych Kolorów”,
  • nie odbył się jeden bal karnawałowy i jeden rajd górski,
  • nie powróciliśmy do Krajowej Izby Gospodarczej,
  • nie założyliśmy szkoły golfa,
  • nie zrobiliśmy ani jednego turnieju tenisowego,
  • nie odbyły się wycieczki do Petersburga, Rzymu i Paryża – a do USA (16 zgłoszeń) – pojechały 2 osoby.

Przedstawione sprawozdanie koledzy ze Stowarzyszenia przyjęli z aplauzem, dziękując serdecznie za lata wytężonej pracy i wiele ciekawych inicjatyw. Ustępujący Zarząd otrzymał jednogłośne skwitowanie za okres, w którym kierował SPiKŚ.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014