Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Uzupełnienie składu KLUBU 25

14 września odbyło się w restauracji „Na Skarpie” w Świdnicy kolejne kwartalne spotkanie Klubu 25, podczas którego w tajnych wyborach członkowie klubu uzupełnili jego skład o dwóch nowych członków.

 

Spośród dziewięciu kandydatur największym zaufaniem obdarzono kolegów: Krzysztofa Płomińskiego oraz Zbigniewa Wysoczańskiego, którzy stali się nowymi członkami KLUBU 25.

Członkowie KLUBU 25 głosowali także odnośnie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich dwóch kandydatów: Piotra Kurnickiego i Mirosława Toporkiewicza. Po okresie kandydackim obaj stali się pełnoprawnymi członkami SPiKŚ.

Mirosław Toporkiewicz – nowy członek Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich

Oficjalne przyjęcie nowych członków: KLUBU 25 oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich nastąpi podczas spotkania wszystkich członków SPiKŚ – 21 września 2011 roku.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014