Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Uzupełniono władze

21 stycznia na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich wybrano prezesa – elekta, który kierować będzie stowarzyszeniem w kadencji 2010 – 2011.

Zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Edwarda Szywały. W głosowaniu tajnym za przyjęciem tej kandydatury głosowało 27 z 28 obecnych osób, jeden głos był wstrzymujący. Edward Szywała podziękował kolegom za udzielone zaufanie. Najważniejszym zadaniem, jakie przed nim stoi, jest przygotowanie jubileuszu 20-lecia SPiKŚ, który obchodzony będzie w kwietniu 2010 roku.
Uzupełniono także skład statutowych władz stowarzyszenia. Z powodu rezygnacji z prac w zarządzie Jacka Domejki, który zawiesił członkostwo w SPiKŚ, zgłoszono kandydaturę Mariana Sworobowicza. Uzyskał on identyczny wynik w głosowaniu – 27 głosów za i 1 wstrzymujący się.

Uzupełnienia składu wymagała w tym momencie Komisja Rewizyjna. W miejsce Mariana Sworobowicza wybrano Jerzego Skoniecznego.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014