Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Komitet Opiniujący

Przedsiębiorcy chcą w sposób bardziej widoczny wyrażać swoje opinie, brać udział w publicznych debatach i dyskusjach. W tym celu powołano Komitet Opiniujący. W jego skład weszli: Przewodniczący: Marian Sworobowicz, Wiceprzewodniczący: Janusz Szostak, Sekretarz: Leszek Jarząbek, Członkowie: Jerzy Kubara, Tomasz Gołębiowski, Andrzej Lepak – Przybyłowicz, Władysław Duduś, Beata Moskal-Słaniewska, Marek Jodko.

Komitet przyjął podstawowe założenia programowe, określił także zadania, jakie będzie realizować w najbliższych miesiącach.

Założenia programowe:

– na bieżąco opiniować decyzje samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego,

– współpracować z parlamentarzystami regionu przy opiniowaniu projektów aktów prawnych, szczególnie tych, które dotyczą gospodarki, prywatnej przedsiębiorczości, podatków,

– recenzować decyzje parlamentarzystów, szczególnie w zakresie gospodarki,

– uczestniczyć e debatach i panelach dyskusyjnych w mieście i regionie,

– przesyłać wypracowane stanowiska do mediów, podejmować medialne dyskusje.

Bieżące zadania:

I. Do 30.06.2009 dokonać oceny inspirującej działań samorządu Miasta Świdnicy i samorządu Powiatu Świdnickiego w kontekście dokonań I połowy kadencji, przedstawić nasze propozycje samorządom na drugą część kadencji. Idea tej oceny nie ma być „krytykancka”, ale ma stać się rzetelną i rzeczową analizą zrealizowanych i planowanych przez samorząd działań. Ma być także wyrażeniem nowych oczekiwań, które mogą wpłynąć na obniżenie kosztów działania podmiotów gospodarczych, rozwój przedsiębiorczości, poprawienie jakości i komfortu życia mieszkańców Świdnicy i regionu świdnickiego.

II. Do 30.09.2009 dokonać oceny naszych parlamentarzystów w działaniu na rzecz naszego regionu i jego mieszkańców oraz określić oczekiwania przedsiębiorców i mieszkańców co do propozycji działań parlamentarzystów na II połowę kadencji, które miałyby wpływ na rozwój przedsiębiorczości i na jakość życia mieszkańców oraz rozwój regionu.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014