Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

W gronie członków

21 stycznia w uroczysty sposób wręczono pięciu osobom certyfikaty, poświadczające pełne członkostwo w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Uzyskuje się je po odbyciu statutowego stażu członkowskiego, który wynosi zazwyczaj 6 miesięcy. Zarząd podjął decyzje o skróceniu tego stażu – do czego ma prawo zgodnie ze statutem – do trzech miesięcy. W ten sposób już pełnoprawnym członkiem został Jacek Domejko.

 

Certyfikatem i znaczkiem klubowym wyróżniono zatem na spotkaniu Jarosława Rąpałę, Andrzeja Ćwika, Jerzego Jabłońskiego, Marka Kowalskiego i Jacka Domejko. Wypełnili oni wzorowo staż, uczestnicząc w niemal wszystkich spotkaniach – zarówno oficjalnych, comiesięcznych, jak i towarzyskich. Uczestniczyli też czynnie w zajęciach sportowych. I regularnie opłacali składki.

Prezes Edward Szywała osobiście wpiął każdemu z nowych pełnoprawnych członków złoty znaczek SPiKŚ – tak jak tu Jerzemu Jabłońskiemu. Certyfikaty, przygotowane przez firmę Metex Marka Kowalskiego są oprawione w szlachetne drewno. Na metalowej tabliczce znajduje się prócz znaku stowarzyszenia i nazwiska także kolorowe zdjęcie członka SPiKŚ.

Wręczając znaczki – tutaj Andrzejowi Ćwikowi – Edward Szywała zobowiązał kolegów, by sumiennie wypełniali obowiązki członka, korzystali z pełni przysługujących praw, odnosili sukces w interesach, rozwijali pomyślnie swoje firmy oraz etycznie uprawiali biznes.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014