Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Walne Zgromadzenie

Tradycyjnie w trzecią środę miesiąca, 17 marca, członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich spotkali się w hotelu Piast-Roman. Tym razem jednak spotkanie miało szczególny charakter. Było to Walne Zgromadzenie, którego celem było skwitowanie pracy poprzedniego Zarządu, który oficjalnie zakończył swoją kadencję 31 grudnia 2004 roku.

 

Marek Jodko, który kierował poprzednim Zarządem, przedstawił sprawozdanie z działalności SPiKŚ w 2003 roku. Podkreślił, że Zarząd kontynuował wszystkie tradycje Stowarzyszenia. Rozpoczęto od organizacji Balu Karnawałowego. Zorganizowano wspólnie z Muzeum Dawnego Kupiectwa konkurs historyczny dla młodzieży, a tradycyjną już nagrodą główną dla laureata był wyjazd do jedne z europejskich stolic. Wiele było spotkań rodzinnych, sportowych, podczas których była okazja do integracji na forum prywatnym. Stowarzyszenie prócz comiesięcznych spotkań organizowało także wizyt osób publicznych ze świata polityki i biznesu w ramach Forum Gospodarczego. Włączano się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

Usprawniono pracę biura poprzez zakup komputera i zainstalowanie łącza internetowego. Uruchomiono stronę internetową SPIKS, która z każdym miesiącem rozbudowuje się. Powstają nowe działy, a prócz kolegów ze Stowarzyszenia strona odwiedzana jest przez lokalnych polityków, dziennikarzy, osoby interesujące się sprawami gospodarczymi. W tym miejscu Marek Jodko złożył gorące podziękowania Jerzemu Franckiewiczowi, który był inicjatorem powołania tej strony do życia. Był jednocześnie sponsorem, który umożliwił jej techniczne i merytoryczne przygotowanie.

 „Na Jurka zawsze mogliśmy liczyć, a jego pomoc była tym cenniejsza, że w tym czasie nie wchodził w skład zarządu. Prócz podziękowań za przygotowanie strony należy mu się także podziękowanie za zorganizowanie rajdu górskiego, w którym wielu z nas wzięło udział”.

Po wystąpieniu byłego prezesa Zenon Szymonowicz odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Od strony finansowej działalność Zarządu nie budziła żadnych zastrzeżeń. Zenon Szymonowicz podkreślił wysoką ściągalność składek członkowskich. Mówił także o tym, że Zarząd zgodnie z przyjętym programem realizował przedsięwzięcia merytoryczne.

W głosowaniu, w którym wzięło udział 36 członków SPIKS zgodnie skwitowano pracę Zarządu działającego w 2003 roku. Markowi Jodko i kolegom z zarządu podziękowano gorącymi oklaskami.

W drugiej części spotkania wzięli udział samorządowcy z naszego regionu – starosta Jacek Wajs, wicestarostwa Zygmunt Worsa, prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek i wójt gminy Marcinowice Waldemar Budzyński.

Waldemar Budzyński podzielił się wrażeniami ze wspólnego wyjazdu do Włoch. Podkreśli, jak wysoko ceni sobie współpracę ze Stowarzyszeniem, którego delegaci wyjechali wraz z nim, by spotkać się z przedstawicielami władz i przedsiębiorcami Prowincji Rzymu.

„Takie misje mają prawdziwą wartość. Może z nich wyniknąć coś dobrego dla obu stron. Nie łudźmy się – to nie wójtowie czy burmistrzowie tworzą miejsca pracy, lecz przedsiębiorcy. Ułatwienie więc im wzajemnych kontaktów to szansa dla nas wszystkich. Nie zawiodła mnie moja intuicja, gdy do wytypowania reprezentantów w misji poprosiłem Edwarda Szywałę. Byliście wspaniała reprezentacją” – mówił wójt Marcinowic.

Dodał jednocześnie, że wizyty takie nie są wymierne wprost. Nigdy nie da się odpowiedzieć na pytanie, jakie są konkretne z nich korzyści. Ale takich właśnie kontaktów trzeba szukać, a zawarte dobre znajomości podtrzymywać.

Zygmunt Worsa podkreśli, że na nim największe wrażenie zrobiło ogromne zjednoczenie się wszystkich przedsiębiorców. Działają oni bardzo profesjonalnie poprzez agencje, stowarzyszenia, izby. Płacąc wysokie składki zapewniają sobie dobrą, skuteczną promocję.

Starosta Jacek Wajs zapewnił o swoim poparciu dla wszelkich biznesowych inicjatyw. Zaoferował też promocję – i to bezpłatną – za pośrednictwem podległego mu urzędu. Już teraz przedsiębiorcy zostali zaproszeni do promowania swoich firm na witrynie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Sporo czasu poświęcono rozmowom na temat ustanowienia w Świdnicy siedziby biskupstwa. Diecezja w Świdnicy to dla nas ogromny zaszczyt, prestiż, a zarazem doskonała promocja miasta” – mówił prezydent Wojciech Murdzek.

Uroczystym momentem było wręczenie członkom Stowarzyszenia specjalnych certyfikatów, które potwierdzają członkostwo. Prezes Edward Szywała poinformował też kolegów o decyzjach Klubu 25. Jedną z nich było skrócenie stażu członkowskiego Janusza Szostaka i Radosława Nowickiego. Obaj wzorowo opłacają składki, uczestniczą we wszystkich spotkaniach. Nowo mianowani pełnoprawni członkowie otrzymali znaczki klubowe – złoty herb Stowarzyszenia.

Kolejna decyzja Klubu 25 to przyznanie członkostwa honorowego dwóm osobom od dawna związanym z przedsiębiorcami. To Marszałek Henryk Gołębiewski i poseł Zbigniew Chlebowski. Uroczystość nadania im członkostwa przewidziana jest w trackie urodzinowego spotkania SPiKŚ.

Złożono życzenia i wręczono prezenty kolegom, którzy w marcu obchodzili urodziny. Tym razem było to dwóch lekarzy – Zbigniew Wróbel i Zbigniew Kubiaczyk.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014