Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Wawryniewicz nie tylko o inwestycjach

Ryszard Wawryniewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem środowego spotkania członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich 16 sierpnia. Gościa witał wiceprezes Jacek Domejko.

Tematem przewodnim był rozwój regionu, jednak podczas trzygodzinnej dyskusji poruszono wiele innych interesujących przedsiębiorców tematów. Praca poselska Ryszard Wawryniewicz po raz drugi sprawuje mandat poselski. Po raz pierwszy wybrano go do parlamentu w 1997 roku z listy AWS. W Sejmie obecnej kadencji poseł Wawryniewicz pracuje w Komisji Gospodarki, gdzie kieruje podkomisja ds. bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Z jego udziałem przygotowano nowelizację trzech ważnych ustaw. Pierwszy projekt dotyczy powiększenia powierzchni specjalnych stref ekonomicznych w Polsce z 8 do 12 tysięcy m2. Druga ustawa ułatwić ma dostęp do funduszy strefowych, z których finansowane były inwestycje, dotyczące poprawy infrastruktury w strefach. Trzecia uregulować ma zasadę bezpłatnego przekazywania do stref terenów będących we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Mienia Wojskowego. Nowelizacje prawa Poseł Wawryniewicz pracuje także w Komisji Finansów Publicznych, gdzie szczególnym jego zainteresowaniem cieszy się projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Zmiany dotyczyć mają ułatwienia procedur, podwyższenia progu finansowego wymagalnego dla przeprowadzenia procedur przetargowych oraz ograniczenia możliwości oprotestowywania wyników przetargów. Szczególnie ta ostatnia sprawa jest udręką inwestorów publicznych – samorządów czy związków komunalnych. Możliwość złożenia protestu de facto blokuje rozpoczęcie prac. Najbliższe przykłady to choćby blokowanie przez wiele miesięcy wielomilionowych inwestycji proekologicznych w oparciu o środki ISPA, realizowane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, a ze świdnickiego podwórka – blokowanie malowania oznakowania poziomego w mieście. Z tego właśnie powodu od wiosny nie udaje się wyłonić wykonawcy, który pomaluje „zebry” i pasy na ulicach. Według posła Wawryniewicza nowe rozwiązania prawne wyeliminują takie przypadki. Jako członek Klubu Poselskiego PiS, Ryszard Wawryniewicz pracuje zaś przy nowelizacji ustawy o podatku VAT. Współpraca międzynarodowa Ryszard Wawryniewicz jest także przewodniczącym polsko-szwedzkiej grupy parlamentarnej oraz członkiem polsko-japońskiej grupy parlamentarnej. Ta przynależność wiąże się bezpośrednio z jego działaniami na terenie Dolnego Śląska, w tym także i w Świdnicy, gdzie jeszcze jako wiceprezydent miasta uczestniczył w negocjacjach z przyszłymi inwestorami. Najbardziej jednak w pracy parlamentarnej najbliższe Ryszardowi Wawryniewiczowi są działania na rzecz regionu. „Jestem mieszkańcem Dolnego Śląska i jego rozwój najbardziej mnie interesuje. Jeśli poprowadzilibyśmy dobrze politykę regionalną, za 10-15 lat mamy szansę być najlepiej rozwiniętym regionem w Polsce. Ważna jest tu dobra współpraca z władzami centralnymi i silna intelektualnie reprezentacja województwa w parlamencie” – mówił poseł. Dla regionu W tegorocznym podziale środków budżetowych Dolny Śląsk zyskał 0,5 miliarda złotych na realizację różnych programów. Z funduszy na rozwój regionalny województwo ma szansę pozyskać w latach 2007-2013 60 miliardów złotych. Przy podziale środków udało się wybrać najkorzystniejszy dla mieszkańców wariant, gwarantujący 224 euro na jednego dolnoślązaka. Inne środki, jakie otrzyma Dolny Śląsk, pochodzić będą z funduszy na rozwój infrastruktury i ochronę środowiska. Dzięki tym właśnie pieniądzom jest szansa na rozbudowę sieci polskich i dolnośląskich dróg. „W moim najgłębszym przekonaniu sukces Dolnego Śląska zależy nie tylko od zgodnej współpracy wszystkich sił politycznych i społecznych, ale także od tego, czy będziemy w stanie skutecznie wykorzystywać te środki. Druga rzecz to tworzenie warunków dla nowych podmiotów, ale także dla tych, którzy już tu są” – mówił poseł.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014