Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Wieczór z Ireną

Irena Conti Di Mauro jest jedną z najwybitniejszych współczesnych poetek. Tworzy nie tylko własne utwory w języku polskim i włoskim, ale także tłumaczy poezję polską na włoski i odwrotnie. Ma na swoim koncie między innymi tłumaczenia wierszy Eligiusza Dymowskiego, Stanisława Grochowiaka, Jarosława Iwaszkiewicza i Alicji Patey-Grabowskiej. Sama napisała między innymi „Cztery pory pieśni nieustającej”, „Poesie scelte” (oba tomiki po włosku), „Ziemia nieobiecana”, „Drzewa wierzą naprawdę”.

Przez wiele lat była dziennikarką. W 1982 roku w formie książkowej ukazał się we Włoszech jej wywiad z Lechem Wałęsą, poświęcony między innymi tworzeniu „Solidarności” w Polsce.

W 2002 roku Państwowy Instytut Wydawniczy wydał pierwszy z cyklu tomik „I tylko miłość”, którego tematem przewodnim jest właśnie… miłość rozumiana jednak bardzo szeroko. W 2003 ukazał się drugi tom. A w tej chwili w przygotowaniu jest książka „Miłość, pokora, pojednanie”. Właśnie pod takim tytułem odbyło się spotkanie autorki z publicznością, bowiem choć tomik jest jeszcze w fazie przygotowań, wiersze są już napisane.

Te trzy tomiki mają jeszcze jeden, dodatkowy wydźwięk – świdnicki. Cały dochód z ich sprzedaży Irena Conti Di Mauro przeznacza na budowę Europejskiego Centrum Przyjaźni Dziecięcej. Jest wielka orędowniczką idei, którą kontynuuje od lat Stowarzyszeni Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”. Dzieci nagrodziły ją za to Statuetką Dziecięcej nagrody Serca”.

Irena Conti Di Mauro jest członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Jest członkiem wielu stowarzyszeń, laureatką międzynarodowych nagród. Za swoje osiągnięcia otrzymała między innymi tytuł doktora honoris causa na Akademii św. Łukasza w Antwerpii. Jej poezję ceni sobie ksiądz Jan Twardowski, który kilkakrotnie przygotowywał wstęp lub posłowie do tomików wierzy Ireny Conti. Z uznaniem  wierszach poetki wypowiadał się papież Jan Paweł II.

Na spotkaniu w Świdnicy Irena Conti Di Mauro nie tylko czytała wiersze, ale prowokowała publiczność do dyskusji o tym, co jest w życiu najważniejsze, co stanowi najwyższą wartość. Prócz gości zaproszonych przez trzy stowarzyszenia obecni byli przyjaciele Stowarzyszenia „Serce” z prezesem Markiem Michalakiem na czele oraz właściciele Księgarni Eureka, z którymi poetka przyjaźni się od pierwszej wizyty w Świdnicy.

 Wiersze z wcześniejszych tomików czytali młodzi ludzie – Kasia Iwanio i Przemek Pest z Grupy Teatralnej CEDEN Młodzieżowego Domu Kultury. Instruktorem młodych recytatorów jest Joanna Chojnowska. Spotkanie prowadziła Beata Moskal-Słaniewska.

Serdeczne podziękowania za poetycki wieczór autorce złożyli w imieniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich Edward Szywała i Maciej Orski. Prócz kwiatów Irena Conti Di Mauro otrzymała album o Świdnicy autorstwa Andrzeja Protasiuka, który ma jej przypominać nasze miasto.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014