Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Wrześniowe spotkanie członków SPiKŚ

21 września nastąpiło oficjalne przyjęcie w poczet członków KLUBU 25 SPiKŚ Krzysztofa Płomińskiego oraz Zbigniewa Wysoczańskiego. Członkowie zarządu na czele z prezesem Edwardem Szywałą wręczyli nowym członkom dyplomy oraz złote odznaki z brylantem, będące symbolem przynależności do KLUBU 25.

Następnym punktem programu było przedstawienie i oficjalne przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich Piotra Kurnickiego oraz Mirosława Toporkiewicza. Pełnoprawna przynależność do SPiKŚ (po odbyciu stażu kandydackiego) – to otrzymanie dwóch złotych odznak członkowskich z godłem stowarzyszenia, certyfikatu przynależności do SPiKŚ, statutu oraz klubowego krawata

Na zdjęciu: Mirosław Toporkiewicz oraz Piotr Kurnicki – nowi członkowie SPiKŚ

Drugą część spotkania członków SPiKŚ wypełniła konferencja poświęcona planowaniu spadkowemu oraz budowie planu sukcesji w rodzinie i firmie. Zagadnienia te omówili: nowy członek SPiKŚ Piotr Kurnicki z Biura Usług Finansowych w Świdnicy oraz pan Łukasz Martyniec – prezes zarządu „Wealth Management Group” sp. z o.o. z Wrocławia – jednej z pierwszych kancelarii prawnych i firm konsultingowych w Polsce, które wyspecjalizowały się w doradztwie w takich obszarach jak planowanie spadkowe, świadome zarządzanie majątkiem, budowa planów sukcesji majątkowej w rodzinach, planowanie sukcesji w firmach.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014