Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorców. Spotkania informacyjne 14 i 21 lutego w Świdnicy

W imieniu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne dla sektora MŚP z subregionu wałbrzyskiego. Będą one dotyczyły pozyskiwania funduszy unijnych. Najbliższe szkolenie zaplanowano na jutro, 14 lutego. Kolejne nastąpi 21 lutego.

Photo by Scott Graham on Unsplash

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przygotowała w Świdnicy dwa bezpłatne spotkania informacyjne w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

Spotkanie 14 lutego dotyczyć będzie naboru 9.4.B „Zielone” inwestycje MŚP, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (subregion wałbrzyski). Nabór nr FEDS.09.04-IP.01-062/23 Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.4 Transformacja gospodarcza.

21 lutego natomiast potencjalni wnioskodawcy będą mieli możliwość zapoznania się z wymaganiami w ramach naboru 9.4 A Inwestycje MŚP (subregion wałbrzyski). Nabór nr FEDS.09.04-IP.01-065/24. Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.4 Transformacja gospodarcza.

Bezpłatne spotkania informacyjne zaplanowano w godzinach od 10.00 do 13.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Armii Krajowej 47 (I piętro).Przybliżymy zainteresowanym najważniejsze informacje o wymaganiach naboru oraz omówimy wymaganą dokumentację konkursową – informuje DIP.

Zapisy na spotkania można dokonać na stronie internetowej www. funduszeuedolnoslaskie.pl w zakładce konferencje i szkolenia.

/oprac. SPIKS/

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014