Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Wybraliśmy elekta

Jacek Domejko będzie prezesem Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich w następnej kadencji.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich odbyło się 26 stycznia. Obecny zarząd, w skład którego wchodzą: Edward Szywała – prezes, Jerzy Lepak – wiceprezes, Janusz Szostak – sekretarz, Marian Sworobowicz – skarbnik oraz Jacek Domejko, Leszek Mazurek i Radosław Nowicki, jednogłośnie otrzymał absolutorium za ubiegły rok.
– W ciągu minionego roku odbyliśmy 12 posiedzeń zarządu i tyle samo spotkań stowarzyszenia, w tym – Galę Jubileuszu 20-lecia – mówił prezes Szywała zdając relację z działalności zarządu i SPiKŚ. W minionym roku stowarzyszenie zorganizowało wspomnianą galę jubileuszową, podczas której wręczano m.in. Diamenty Wolności przyznane prezydentom Lechowi Wałęsie i Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu, prof. Leszkowi Balcerowiczowi, Adamowi Michnikowi i Władysławowi Frasyniukowi. Jak co roku, wręczono także Statuetki Przedsiębiorczości, a z racji ubiegłorocznych wyborów samorządowych, jak zawsze, zorganizowano także Debatę Prezydencką, w której wzięli udział wszyscy kandydaci na prezydenta Świdnicy.
Członkowie SPiKŚ w ciągu całego 2010 roku przekazali ponad 8 tys. zł na cele charytatywne, wspierając m.in. Caritas Diecezji Świdnickiej oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu.
W ostatnią środę stycznia wybrano prezesa-elekta, który będzie kierował pracami stowarzyszenia w kadencji 2011-2012. W wyborach wzięło udział 36 uczestników zgromadzenia. Oddano 34 ważne głosy – wszystkie na jedynego kandydata Jacka Domejkę, na co dzień dyrektora RSS Latawiec w Świdnicy. – Będę zaszczycony służąc wam – mówił po wyborze. – Nie ukrywam, że wsparcie, które obiecywał mi Edward Szywała, jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję wam. Jestem przekonany, że biorąc udział w dyskusjach programowych lepiej zrozumiałem idee stowarzyszenia.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014