Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Wypełnij ankietę

Na ręce prezesa SPiKŚ Edwarda Szywały wpłynęła prośba od kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC Jarnisława Muszyńskiego. Chce on – przy pomocy opinii uzyskanych od dolnośląskich przedsiębiorców – dokonać oceny funkcjonujących w naszym województwie urzędów skarbowych.

 

W imieniu Zarządu BCC zwracam się z prośbą o wypełnienie Ankiety konkursowej oceniającej Państwa Urząd Skarbowy i przesłanie jej do Loży Dolnośląskiej BCC – w możliwie krótkim terminie. Wypełnione Ankiety będą wpływały do Kanclerza Loży Dolnośląskiej – Respondentom gwarantuję pełną poufność a do wiadomości publicznej podane będą wyłącznie zestawienia zbiorcze” – pisze w liście do Edwarda Szywały przedstawiciel BCC.

 

Na przełomie sierpnia i września w Loży Dolnośląskiej odbyło się wstępne spotkanie z udziałem Dyrektora Izby Skarbowej, podczas którego przekazano do mediów informację o urzędach skarbowych z naszego województwa, które otrzymały pozytywną ocenę przedsiębiorców.

 

Porozumienie w sprawie konkursu na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” Prezes Marek Goliszewski podpisał wspólnie z Wiceministrem Finansów, Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej – 28 lutego 2002 roku. Obecnie realizowana jest druga edycja tej inicjatywy.

 

Najważniejszym celem konkursu jest tworzenie podstaw do poprawy relacji między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą – głównym podatnikiem, tak aby miały one wymiar współpracy, a nie walki. Jest to bardzo ważne zarówno dla środowiska gospodarczego, jak i dla administracji skarbowej.

 

Urzędy skarbowe otrzymują materiały dotyczące tego przedsięwzięcia własną drogą służbową, a z dochodzących do BCC sygnałów wynika, że są bardzo zainteresowane oceną ich pracy przez środowisko przedsiębiorców.

 

Wszystkie dokumenty i informacje związane z konkursem na urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy znajdą Państwo na stronach internetowych BCC pod adresem: http://www.bcc.org.pl/dzialalnosc_konkursy_Skarbowe.htm

 

W załączeniu wzór Ankiety do wypełnienia. Wypełnione ankiety prosimy przesyłać pocztą na adres: Loża Dolnośląska BCC, ul. Konopnickiej 15 b, 51- 141 Wrocław, faksem na numer 071 / 352 84 87 lub e-mailem na adres j.muszynski@infrakom.pl, Telefon kontaktowy – 071/ 352 87 95.

 

Prezes Szywała zwraca się do kolegów z prośba o wypełnienie przesłanej ankiety i przekazanie jej według powyższych wskazówek.

 

Pliki do pobrania:

1. regulamin

2. ankieta

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014