Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Zatrudniać niepełnosprawnych? Tak!

20 czerwca 2007 roku gośćmi tradycyjnego, środowego spotkania SPiKŚ byli przedstawiciele warszawskiego Biura Projektu ZORON – Związkowej Promocji i Ochrony Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Zatrudnieniu, którzy przedstawiali główny cel projektu tj. zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy. Biuro reprezentowali prezes Stowarzyszenia Organizatorów ZORON Narcyz Janas oraz rzecznik ds. promocji projektu – Mirosław Eichler.

Goście wyjaśnili, że propozycja przedstawiana przez ZORON dotyczy normalnego rynku pracy, nie zaś Zakładów Pracy Chronionej. Czego obawiają się pracodawcy, gdy nie chcą zatrudniać osoby dotkniętej chorobą? Często u podstaw tych obaw leży zwykła niewiedza przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych za zatrudnienie. Posługujemy się stereotypami, nie zdają sobie sprawy, że często nie są one prawdziwe.
„Dlaczego warto zatrudniać niepełnosprawnych? Bo są oni bardzo dobrymi pracownikami. Są może mniej mobilni, ale za to bardziej zaangażowani, lojalni i oddani firmie. Cenią pracę. Dodatkowe korzyści to poprawa wizerunku firmy i optymalizacja kosztów” – wyliczał prezes Janas.
Projekt ZORON realizowany był w tym momencie w 49 firmach południowej Polski, między innymi w Świebodzicach, Świdnicy i Wrocławiu. Podstawą było utworzenie funkcji „rzecznika” w firmie, który mógł być partnerem w rozmowach z zarządem firmy. To wspólne omawianie problemów, szukanie takich rozwiązań, które pozwolą optymalnie dostosować warunki pracy do możliwości osób niepełnosprawnych. Efektem społecznym tych wszystkich działań ma być wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
„To środowisko zagrożone dyskryminacją, żyjące na garnuszku państwa. Nie da się zmniejszyć wydatków społecznych na te grupę osób bez zmniejszenia bezrobocia w gronie ludzi niepełnosprawnych. A w Polsce jest to bardzo duży problem. Gdyby zrobić ankietę, okazałoby się, ze procentowo udział niepełnosprawnych w rynku pracy jest nikły. Dlatego zachęcamy, by sięgać po te „zasoby” sił zawodowych” – argumentował prezes.
Tymczasem niepełnosprawni mają prawo, tak jak wszyscy inni członkowie społeczeństwa – do pracy. Dyskusja dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych toczy się w czterech obszarach. Pierwszy dotyczy samej rekrutacji, gdy niepełnosprawny bez racji spotyka się z dyskryminacją. A dyskryminacja ta jest często niezauważalna dla innych, zdrowych ludzi. Dugi obszar to wniknięcie w mentalność przedsiębiorców, którzy często mają bariery i uprzedzenia nie poparte rzeczowymi argumentami. Trzeci obszar do gorsze zarobki osób niepełnosprawnych – znów bez odniesienia do efektywności. I wreszcie czwarty obszar dyskusyjny – obszar ochrony. W 99% w przypadku wystąpienia choroby zawodowej czy wypadku pracownik przechodzi na rentę. Tymczasem wystarczyłaby dobra, skuteczna rehabilitacja, czasem niewielkie zmiany na stanowisku pracy, niekiedy skierowanie pracownika do innych zadań, by osoba chora mogła pracować dalej.
Projekt ZORON to miedzy innymi gotowe projekty, pozwalające wyeliminować nawet do 70% mechanizmów dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Mają oni – jako obywatele Polski i jako obywatel Unii Europejskiej – prawo do równego traktowania. Narcyz Janas podkreślał, iż daje sobie sprawę, jak mało jest podejmowanych działań na rzecz pracodawców, by zmienić ich stereotypowe, czasem niesprawiedliwe myślenie i działanie. Mało też dociera do nich informacji o potencjalnych korzyściach. Tymczasem w firmach, zatrudniających ponad 25 osób, obowiązkowo płacona jest składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. A wystarczy zadbać, by przynajmniej 6% pracowników było osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przy 400 zatrudnionych niepłacona na PFRON składka to plus odpis z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych dalej 24 tysiące złotych miesięcznie.
W Polsce aż 4,5 miliona osób posiada orzeczenia o niepełnosprawności. To 12% całego społeczeństwa. 2,5 miliona z tego grona to osoby w okresie aktywności zawodowej. Cóż, prawda jest taka, że parytetu 6% osób niepełnosprawnych w gronie zatrudnionych nie dotrzymują nawet instytucje administracji publicznej, w których stworzenie stanowisk pracy dla osób pokrzywdzonych przez los winno być etycznym obowiązkiem. Stąd działania ZORON – by zmienić mentalność pracodawców. Wystąpienie gości przyjęte zostało z dużym zaciekawiłem. Czy zainteresowanie to przełoży się na miejsca pracy. Czas pokaże.

Na koniec spotkania był jeszcze uroczysty, imieninowy akcent. Granitowe zegary, tegoroczny prezent, prezes Janusz Szostak wręczył czerwcowemu solenizantowi Zenonowi Szymonowiczowi oraz tym, którzy nie byli na wczesniejszych spotkaniach – marcowemu solenizantowi Zbigniewowi Kubiaczykowi i kwietniowemu – Jerzemu Markiewiczowi.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014