Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Złote pióro dla Balcerowicza

Złote pióro, certyfikat, a także klubowy krawat otrzymał profesor Leszek Balcerowicz, prezes Narodowego Banku Polskiego, od członków delegacji Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Pióro było specjalnym wyróżnieniem, które stowarzyszenie przyznało swojemu honorowemu członkowi (profesor Balcerowicz jest nim od 1993 roku) jeszcze w 2000 roku, doceniając to, co w dekadzie 1990-2000 zrobił dla polskiej gospodarki. Podobne otrzymali wówczas między innymi Andrzej Arendarski i nieżyjący już Andrzej Szczypiorski. Ponieważ obowiązki zawodowe nie pozwoliły na wizytę Leszka Balcerowicza w Świdnicy, zaszczytne wyróżnienie czekało na dogodny moment.

 

Taki pojawił się 28 stycznia we Wrocławiu, gdzie profesor uczestniczył w uroczystości inauguracji emisji 16 monet kolekcjonerskich z serii „Herby województw”. W Muzeum Miejskim Wrocławia przygotowano pod patronatem Narodowego Banku Polskiego specjalną wystawę „Od monety wrocławskiej do dolnośląskiej”. Właśnie Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jako pierwszy doczekał się emisji specjalnej dwuzłotówki, której rewers zdobi godło regionu, awers zaś to kontur Polski i godło.

Przyczyną tego, że uroczystość ta odbywa się właśnie tutaj jest nie tylko to, iż znajdujemy się na czele listy polskich województw, lecz także to, że jesteśmy po prostu najlepsi” – skomentował obecny na uroczystości Marszałek Województwa Dolnośląskiego Henryk Gołebięwski.

Prócz niego w muzeum obecni byli ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz, wojewoda Stanisław Łopatowski i Jarosław Kurzawa, Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego. Honory gospodarza pełnił szef wrocławskiego oddziału NBP Jan Szuba.

Utworzenie samorządu terytorialnego jest ważną częścią polskich przemian ustrojowych. Istotnym krokiem na tej drodze było ustanowienie 16 województw. Zyskają one dodatkowo na znaczeniu wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Mam nadzieję że emisja monety z herbem Dolnego Śląska przyczyni się do rozwijania więzi lokalnych i umocni tożsamość tego regionu, szczególnie po wejściu do Zjednoczonej Europy” – mówił na uroczystości Leszek Balcerowicz.

Podkreślił, jak wiele przez ostatnich 14 lat zrobiono dla umocnienia polskiego pieniądza. W roku 1989 – gdy rozpoczynała się „Reforma Balcerowicza” – złotówka była walutą bardzo słabą, a inflacja przybrała galopujące tempo. Dziś, tuż przed wejściem do Unii Europejskiej, coraz realniejsza dla Polski staje się wizja udziału we wspólnotowym systemie monetarnym i używaniu euro jako obowiązującego pieniądza. Ta zmiana – zdaniem pana profesora –może przynieść Polsce tylko korzyści. Podobnie jak innym krajom unijnym, które wyraziły zgodę na wprowadzenie jednolitej waluty.

Po tej części oficjalnej uroczystości profesor spotkał się z delegacją SPiKŚ w sali Skarbca wrocławskiego Ratusza. Edward Szywała i Zenon Szymonowicz wręczyli Leszkowi Balcerowiczowi przyznane wyróżnienia, zapewniając profesora o nieustającej sympatii, jaką jego osoba cieszy się w gronie członków stowarzyszenia.

W skład delegacji weszli poza tym Władysław Duduś, Jerzy Skonieczny, Jerzy Franckiewicz, Marek Jodko, Marian Swobrobowicz, Andrzej Lepak-Przybyłowicz oraz Beata Moskal-Słaniewska. Profesor serdecznie przywitał się ze wszystkimi, zapewniając, że gdy tylko pozwolą mu na to obowiązki zawodowe, odwiedzi Świdnicę. Prosił też o przekazanie pozdrowień wszystkim członkom SPiKŚ, wyrażając dużą radość z tego, że stowarzyszenie działa, ma się dobrze, a świdniccy przedsiębiorcy nie poddają się w złych czasach i rozwijają swoje firmy.

Przedsiębiorcy razem z przedstawicielami władz województwa i dyrekcją NBP we Wrocławiu uczestniczyli także we wspólnym obiedzie w Piwnicy Świdnickiej. Później wysłuchali wykładu w Wyższej Szkole Bankowej.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014