Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Zmiany w Zarządzie SPIKS. Nowym prezesem ponownie wybrany Andrzej Panas [ZDJĘCIA]

Andrzej Panas znów będzie kierował Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Wybrano też nowy Zarząd. Zmiany były konieczne – po rezygnacji dotychczasowego prezesa Wiesława Pawlica, który z przyczyn niezależnych ustąpił ze sprawowanej od początku tego roku funkcji.

Walne Zebranie SPIKS zostało zwołane w środę, 26 października w Restauracji – Zajazd Karczma Zagłoba w Świdnicy. Zgromadzeni członkowie obradowali nad powołaniem nowego prezesa stowarzyszenia – po rezygnacji z tej funkcji Wiesława Pawlica.

Ponownie na czele jednej z najstarszej organizacji biznesowej w regonie stanął Andrzej Panas, wieloletni prezes SPIKS’u. To będzie już czwarta kadencja dla wyróżnianego lokalnego przedsiębiorcy m.in. tytułem „Wybitna Osobowość 2020”, będącego współwłaścicielem i prezesem firmy Panas.

Jak zapowiedział w nowej kadencji nadal będzie kontynuował sztandarowe inicjatywy edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości oraz zainicjowane przez siebie projekty rozwijające talenty młodzieży – jak np. „Zalogowani”. Nacisk postawiony zostanie na popularyzację stowarzyszenia i jego czołowych przedsięwzięć. Podobnie jak w poprzednich latach i zgodnie z ideą stowarzyszenia – będą też działania w reakcji na aktualne problemy przedsiębiorców i zapotrzebowanie lokalnej społeczności. W planach jest także podejmowanie nowych zamierzeń i otwartość na pomysły do realizacji w przyszłości.

Posiedzenie pozwoliło też na wyłonienie Zarządu SPIKS’u. W jego skład weszli – Marek Jodko – wiceprezes, rzecznik ds. dyscypliny; Krzysztof Habowski – wiceprezes, rzecznik ds. mediów; Mariusz Lenkiewicz – wiceprezes, skarbnik; Tomasz Karpiński – wiceprezes, mistrz ceremonii oraz Radek Nowicki – wiceprezes, rzecznik ds. sportu.

Podczas zebrania ustalono również składy Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. W niezmienionym zespole będzie funkcjonowała Komisja Rewizyjna. Nadal zasiadać w nim będą – Piotr Kurnicki, Ryszard Rodziewicz i Andrzej Skarul. Nieznaczne zmiany pojawiły natomiast w składzie Sądu Honorowego – do Artura Mastalerza i Mariana Sworobowicza dołączył Zbigniew Wysoczański.

/Tekst: Agnieszka Nowicka/
/Zdjęcia: Tomasz Karpiński/

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014