Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Znaczek z diamentem

Podczas ostatniego spotkania SPiKŚ w dn. 21 grudnia Marek Kowalski odebrał złoty znaczek z diamentem – materialny symbol przynależności do Klubu 25. Marek Kowalski stał się członkiem Klubu 25 w wyniku decyzji członków klubu, która zapadła na cokwartalnym spotkaniu w dn. 7 grudnia 2011.

O miejsce pozostawione przez Jerzego Markiewicza, który przeszedł w poczet członków seniorów SPiKŚ rywalizowało czterech kandydatów. Marek Kowalski uzyskał największe poparcie podczas tajnego głosowania. Uroczystej dekoracji dokonali członkowie Zarządu SPiKŚ.

Klub 25 to specjalne gremium, do którego należą członkowie-założyciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich oraz osoby z najdłuższym stażem, nienagannie wywiązujące się z obowiązków członkowskich. Do zadań tego gremium należy między innymi podejmowanie decyzji dotyczącej przyjęcia nowych kandydatów w poczet członków SPiKŚ, nadawanie członkostwa honorowego oraz przyznawania nagród specjalnych – nagrody Wiecznego Pióra i Diamentu Wolności.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014