Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

15 listopada – Nowe władze

Na walnym spotkaniu członków SPiKŚ wybrano nowe władz organizacji. Prezesem został Władysław Duduś. Funkcję wiceprezesa powierzono Jerzemu Skoniecznemu i Zenonowi Szymonowiczowi. W zarządzie ponadto znaleźli się: Jerzy Sosnowski jako sekretarz, Tadeusz Kaliciński jako skarbnik, Jerzy Lepak jako specjalista ds. sportu i rekreacji oraz Jerzy Franckiewicz – członek zarządu.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014