Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

21 listopada – Wybory władz

Tym razem Walne Zgromadzenie członków SPiKŚ odbyło sie w Strzegomiu. Wybrano nowe władze – pałeczkę prezesa przejął Jerzy Skonieczny, Władysław Dudus pełnić zaś miał funckję wiceprezesa. Sekretarzem został Tadeusz Brożek, skarbnikiem – Jerzy Franckiewicz, a w skład zarządu weslzi ponadto Marek Jodko, Jerzy Lepak i Andrzej Zając.

W tym momencie członkami Stowarzyszenia byli:

Tadeusz Brożek, Mieczysław Brzozowski, Władysław Duduś, Zygmunt Dynowski, Janusz Dytewski, Edward Fiszer, Jerzy Franckiewicz, Stanisław Grzyb, Andrzej Hryciuk, Stefan Hulecki, Włodzimierz Ilnicki, Zdzisław Jadczak, Marek Jodko, Tadeusz Kaczmarczyk, Tadeusz Kaliciński, Janusz Kielar, Jan Kozar, Zdzisław Krzemiński, Roman Krzyżanowski, Jerzy Lepak, Andrzej Lepak-Przybyłowicz, Jerzy Majorek, Adam Markiewicz, Jerzy Markiewicz, Leszek Mazurek, Ryszard Nowak, Zdzisław Nowak, Maciej Orski, Stanisław Paleczny, Roman Piech, Erazm Piekielnik, Ryszard Rodziewicz, Antoni Rosiński, Andrzej Skarul, Jerzy Skonieczny, Bogusław Solima, Jerzy Sosnowski, Józef Suchorzewski, Marian Sworobowicz, Andrzej Schiewe, Zenon Szymonowicz, Edward Szywała, Krzysztof Wierzęć, Winicjusz Wójcikiewicz, Zbigniew Wróbel, Walerian Wyszyński, Andrzej Zając.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014