Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

23 marca – Debaty o służbie zdrowia

Anna Knysok, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, pełnomocnik rządu ds. wprowadzania reformy ubezpieczeń zdrowotnych, była gościem Świdnickiego Forum Gospodarczego. Towarzyszył jej Piotr Rojek, szef Rady Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych i Barbara Misińska, dyrektor DRKCh. Spotkanie, które SPiKŚ zorganizowało wspólnie z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową i Polsko-Czeską Izbą Przemysłowo-Handlową, odbyło się w hotelu Piast-Roman.

 Spotkanie otworzył Edward Szywała, prezes honorowy stowarzyszenia, a zarazem członek Rady Dolnośląskiej Kasy Chorych. Prócz niego honory gospodarzy pełnili Władysław Duduś, prezes SPiKŚ i Andrzej Zając dyrektor SP ZOZ.

 

Barbara Misińska, dyrektor kasy, przedstawiła założenia nowego systemu finansowania polskich szpitali. Zapłata za wykonane prze szpital usługi na rzecz chorego uzależniona miała zostać od jednostki chorobowej i wykonanych procedur medycznych. Minister Knysok argumentowała, że prowadzić to będzie do racjonalizacji wydatków w służbie zdrowia.

 

Słów gości słuchało uważnie wielu przybyłych tego dnia gości, przede wszystkim lekarze świdnickich przychodni i szpitala. Do przedstawionych propozycji odnieśli się jednak sceptycznie. Z sali padały opinie, że każdy system może się sprawdzić, jeśli idą za nim wystarczające środki finansowe. Tymczasem pieniądze, jakie kasy przekazują do szpitali, nie pokrywają kosztów normalnego funkcjonowania, co prowadzi do postępującego zadłużania się placówek.

 

Minister Anna Knysok nie chciała komentować przytaczanych danych – między innymi o zadłużeniu dolnośląskich szpitali na kwotę 180 milionów złotych. Argumentowała to brakiem kompletnych danych za rok 2000. Nie odpowiedziała także na pytanie co stanie się z długami placówek. Zadeklarował jedynie, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło negocjacje z Ministerstwem Finansów na temat większych subwencji rządowych na służbę zdrowia.

 

Zapis w księdze pamiątkowej:

 „Serdecznie dziękuję za umożliwienie spotkania z lokalnym środowiskiem i wspaniała organizację. Podziwiam aktywność towarzystwa. Życzę wielu udanych inicjatyw.

 

24.03.2001 – Anna Knysok”

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014