Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Akademia Przedsiębiorczości

Członkowie SPiKŚ chcą dzielić się doświadczeniem z młodymi ludźmi. Wiedzą bowiem, że wiedza, przekazana przez praktyków, jest łatwiej przyswajalna, bardziej akceptowana, niż sucha teoria podręcznikowa. Dlatego postanowili powołać do życia Akademię Przedsiębiorczości Młodych. Akademia ruszyć ma 30 marca.

Zarząd SPiKŚ poinformował o tym dyrektorów świdnickich szkół średnich: „Pragniemy zaszczepić młodzieży szkół średnich pasję do rozwijania przedsiębiorczości. Choć przedsiębiorczości nie można się nauczyć, to jednak dzięki różnego rodzaju praktycznym warsztatom, bezpośrednim kontaktom z przedsiębiorcami, żywą i autentyczną dyskusją o prowadzeniu działalności na własny rachunek można zainspirować uczniów do dużej aktywności w życiu codziennym. Szkoła powinna wyzwalać kreatywność i innowacyjność u swoich uczniów i my, przedsiębiorcy ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, chcemy w tym współuczestniczyć.

Przedsiębiorczość to przecież nie tylko założenie firmy, a dyskusje o przedsiębiorczości nie muszą być nudne. Nikt nie przekona lepiej do aktywności biznesowej niż praktycy – przedsiębiorcy, menadżerowie, doradcy podatkowi czy też specjaliści od spraw finansów lub pozyskiwania środków unijnych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Postrzegając w tym wyzwanie dla nas, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich powołuje „Akademię Przedsiębiorczości Młodych”, w ramach której zamierzamy zaprosić młodzież klas maturalnych i studentów z uczelni, mających swoje siedziby lub filie w Świdnicy na seminaria i dyskusje o przedsiębiorczości na własny rachunek.

Spotkania będą się odbywać, w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Świdnicy, Rynek 1 A. Seminaria prowadzić będą przedsiębiorcy, menadżerowie, członkowie Stowarzyszenia, którzy pragną podzielić się swoimi doświadczeniami i praktycznymi radami zachęcać młodzież do zakładania i prowadzenia własnych firm. Planujemy po 2 spotkania po 2 godz. lekcyjne. w semestrze, w godzinach popołudniowych”.

Prowadzącymi seminaria o przedsiębiorczości dla młodzieży będą:

  • Jerzy Kubara – przedsiębiorca, prezes firmy „Kubara Investment House” S.A., wydawca „Wiadomości Świdnickich”, „Tygodnika Wałbrzyskiego” i innych czasopism,
  • Marian Sworobowicz – doradca podatkowy, specjalista prawa gospodarczo- podatkowego,
  • Janusz Szostak – doświadczony menadżer, prezes zarządu oddziału dużej firmy amerykańskiej,
  • Bogdan Lasak – prywatny przedsiębiorca, ekonomista, specjalista prawa bankowego, sekretarz Stowarzyszenia Klubu Forum Obywatelskiego Rozowju – Fundacja Leszka Balcerowicza,
  • Ryszard Sobański – menadżer, prezes zarządu spółki Miesjki Zakład Energetyki Cieplnej Świdnica, specjalista ds. środków unijnych,
  • Edward Szywała – przedsiębiorca, współwłaściciel Firmy „Galess”, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich,
  • Mariusz Hoszowski – prywatny przedsiębiorca, specjalista ds. finansowych, Prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
  • Tomasz Gołębiowski – dyrektor oddziału Banku BZ WBK, specjalista ds. bankowości i finansów,
  • Leszek Mazurek – przedsiębiorca, menadżer, wieloletni doradca ds. obrotu i zarządu nieruchomościami.

Pierwsze spotkanie przedsiębiorcy planują 30 marca 2009 roku o godz. 16.00. Chcą na nim porozmawiać o zakładaniu własnych firm, działaniu na własny rachunek, o możliwościach, ograniczeniach i etyce w biznesie.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014