Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Aleksander Kwaśniewski

Jeden z pierwszych sześciu laureatów Diamentu Wolności.

W laudacji na temat Aleksandra Kwaśniewskiego, kapituła SPiKŚ pisała następująco:

Wprowadzenie Polski do struktur NATO, wejście do Unii Europejskiej, ustanowienie nowoczesnej konstytucji III RP, stworzenie nowej jakości w stosunkach międzynarodowych – to największe sukcesy prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Dwukrotnie pełnił tę najwazniejszą i najbardziej prestiżową w kraju funkcję i nawet jego oponenci przyznają, że mimo lewicowych poglądów, udało się mu być „prezydentem wszystkich Polaków”.

Być może nie udałoby się Kwaśniewskiemu dwukrotnie wygrać wyborów prezydenckich i stać się jednym z najważniejszych i najpopularniejszych polskich polityków ostatnich dwóch dekad, gdyby nie rola, jaką odegrał ponad dwadzieścia lat temu. Jego aktywna obecność w wydarzeniach roku 1989, zdolność do kompromisu, dążenie do osiągnięcia porozumienia pomiędzy stroną rządową i opozycją w trakcie obrad Okrągłego Stołu z pewnością sprawiły, że Kwaśniewski zyskał rzadko spotykane poparcie społeczne i szacunek nawet tych, którzy stanowili jego politycznych przeciwników.

Aleksander Kwaśniewski nie tylko odegrał znamienitą rolę w trakcie rozmów roku 1989. Był jednym ze współtwórców nowoczesnej polskiej lewicy. W momencie klęski PZPR nie porzucił lewicowych poglądów, a wręcz przeciwnie – w oparciu o grupę tych, którzy chcieli iść podobną drogą polityczną, współtworzył struktury Socjaldemokracji Rzezczpospolitej Polskiej. Został przywódcą tej partii i przewodniczył jej do wyborów prezydenckich w 1995 roku.

Za zdolność do kompromisów, za odwagę i konsekwencję w głoszeniu poglądów, za godne reprezentowanie Rzeczpospolitej na forum międzynarodowym, za perspektywiczne widzenie polskich interesów, które pozwoliło prowadzić nasz kraj drogą postępu i rozwoju, za tolerancję i szacunek dla poglądów innych, za wszelkie dokonania ostatnich dwóch dekad, gdy przyszło mu pełnić najważniejszą funkcję w państwie, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich postanowiło nagrodzić Aleksandra Kwaśniewskiego nagrodą Diament Wolności.

 

W imieniu Aleksandra Kwaśniewskiego nagrodę odebrał poseł Ryszard Kalisz, który także wygłosił laudację dla laureata.

Foto: Wikipedia

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014