Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Gratulacje dla Marka

Od kilku tygodni Marek Michalak, świdniczanin, długoletni prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”, członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, pełni zaszczytną role Rzecznika Praw Dziecka. Jego kandydatura została zaaprobowana przez Parlament RP. W randze Sekretarza Stanu, kieruje jako czwarty z kolei Rzecznik instytucją, która bronić ma praw dzieci w Polsce. Z tej okazji prezes SPiKŚ Edward Szywała przesłał na ręce Marka Michalaka serdeczne gratulacje:

„Drogi Panie Marku,
Z radością i satysfakcją dowiedzieliśmy się o Pańskiej nominacji na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Kolejny świdniczanin, a nasz członek honorowy, zajmuje jeden z najważniejszych urzędów w kraju.

Rzecznik Praw Dziecka to funkcja szczególna, wymagająca wielkiej wiedzy i wrażliwości. Przez lata pracy z dziećmi i na rzecz dzieci udowodnił Pan, że doskonale je rozumie, prawidłowo diagnozuje ich potrzeby, umie pomóc w rozstrzygnięciu problemów.

Dziś na o wiele większą skalę wypełniać Pan będzie podobne zadania. Wierzymy, że Pańskie doświadczenie pomogą rolę tę wykonywać godnie i z pożytkiem dla najmłodszych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Zawsze w swojej działalności może Pan liczyć na nasze wsparcie. Życzymy pracy dającej wymierne efekty, a Panu – poczucie spełnienia, wynikające z tego, że polskim dzieciom wiedzie się lepiej.

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu wszystkich kolegów ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich”

Marek Michalak wybrany został na pełnione stanowisko przez 237 posłów, głównie z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie jest jednak związany z żadną partią. Od lat współpracował z tymi, którzy rozumieli, jak ważna jest ochrona praw dziecka, jak ważne wsparcie, którego dziecko potrzebuje w trudnych, życiowych sytuacjach.

Propozycja objęcia tak ważnego urzędu, jakim jest Rzecznik Praw Dziecka była jakby konsekwencją jego wieloletnich działań. Bowiem nie tylko doświadczenia i praca w świetlicy środowiskowej to argumenty, przemawiające za Markiem Michalakiem. Zdobył też stosowne wykształcenie. Jest magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej, a także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii oraz organizacji pomocy społecznej. Ponadto brał udział w licznych szkoleniach i seminariach, dotyczących pomocy społecznej, pracy z dzieckiem i rodziną oraz zarządzania.

Kierowane przez niego organizacje otrzymały m.in.: wyróżnienie Fundacji Stefana Batorego i Bankers Trust z Nowego Jorku dla najlepszej polskiej organizacji pozarządowej w 1997 roku; wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej „za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej” (2006 rok) oraz nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego (2006 – nagroda przyznana w dwóch kategoriach – dla „Najlepszej Inicjatywy Publicznej” i „Najlepszej Organizacji Pozarządowej”).

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014