Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Klub 25 w komplecie

Na ostatnim posiedzeniu Klubu 25 Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich uzupełniono jego skład. Dwudziestym piątym członkiem tego gremium został Maciej Karpiński.

 

Klub 25 to grono najstarszych stażem członków SPiKŚ. Przez pierwsze lata tworzyli go głównie członkowie-założyciele Stowarzyszenia. W miarę pojawiających się wakatów skład był uzupełniany w drodze tajnego głosowania spośród tych członków, którzy w sposób wzorcowy wypełniali swoje statutowe obowiązki. Ważna jest między innymi nienaganna frekwencja i zaangażowanie w życie organizacji.

Z takiego właśnie grona wybrano Macieja Karpińskiego, który należy do SPiKŚ od ponad dwóch lat. Maciej Karpiński jest właścicielem firmy Farma Miejska, która zajmuje się m.in. aranżowaniem terenów zielonych i usługami pielęgnacyjnymi.

Grono klubowiczów to osoby, które decydują o kierunkach działań SPiKŚ, wyznaczają strategię organizacji. Do kompetencji Klubu 25 należy między innymi udzielanie akceptacji dla nowych kandydatów, wybór laureatów nagrody Wiecznego Pióra czy wyłonienie laureata Diamentu Wolności. Klub 25 spotyka się cztery razy w roku. Ostatnie takie spotkanie odbyło się 20 marca.

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014