Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

W trzech kategoriach

Już po raz dziesiąty w tym roku Kapituła Statuetek Przedsiębiorczości wyłoni swoich laureatów. Nagroda ustanowiona przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich jest wyróżnieniem dla najlepszych przedsiębiorców i menedżerów regionu. Kapituła wyłoni nominatów i laureatów w trzech kategoriach.

 

W pierwszej kategorii promowani będą przedsiębiorcy, prowadzący swój własny biznes. Ważne będą nie tylko wyniki ekonomiczne i pozycja przedsiębiorstwa na rynku, lecz także styl i sposób prowadzenia działalności gospodarczej.

Druga kategoria przewidziana jest dla menedżerów, którzy kierują firmami i organizacjami powierzonymi. Tu także istotne będą z jednej strony efekty, z drugiej – cechy osobowości nominowanych.

Wreszcie kategoria trzecia przewidziana jest dla tych, którzy zasłużyli na wyróżnienie specjalne za działania pozabiznesowe.

– Wielu z tych, którzy zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej, odczuwa potrzebę szerszej działalności, skierowanej na dobro innych. Poświęca temu dużo czasu, a nierzadko środków finansowych. Chcielibyśmy takie właśnie postawy pokazywać i promować, pokazywać tę „pozytywną twarz biznesu” – komentuje Edward Szywała, Prezes Honorowy SPiKŚ.

To właśnie on stanie na czele Kapituły Statuetki Przedsiębiorczości, która najpierw ze złożonych zgłoszeń wybierze po 3 nominowane osoby, a potem z tego grona – po jednym laureacie w każdej kategorii. W skład Kapituły jako wiceprzewodniczący wchodzi także obecny prezes Jacek Domejko. W gronie tym znajdą się także byli prezesi Stowarzyszenia, obecnie członkowie. Zaproszenie do pracy w Kapitule otrzymali zatem Maciej Orski, Ryszard Rodziewicz, Janusz Kielar, Jerzy Skonieczny, Janusz Szostak, Władysław Duduś i Marek Jodko.

Nominowani i laureaci zaproszeni będą na czerwcową Galę SPiKŚ, połączoną z uroczystym wręczeniem Diamentu Wolności. Na spotkanie tradycyjnie zaproszeni będą przedstawiciele władz, instytucji miejskich i regionalnych, przedsiębiorcy. Same statuetki wykonane zostaną przez znanych świdnickich plastyków – Magdalenę i Andrzeja Kucharskich, którzy tworzą unikatowe prace. Statuetka będzie więc miała także wartość artystyczną.

– Chcemy, by uroczystość miała odpowiednią oprawę. W dzisiejszych trudnych, kryzysowych czasach promowanie pozytywnych postaw z biznesie jest szczególnie ważne – mówi prezes Jacek Domejko.

Przypomnijmy, że Statuetkę Przedsiębiorczości z nr 1 otrzymał przed 10 laty Jerzy Franckiewicz.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014