Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Koncepcje Gwiazdowskiego

Dlaczego praca jest tak deficytowym towarem? Dlaczego przedsiębiorcy, mimo zauważalnego wzrostu gospodarczego, nie tworzą nowych miejsc pracy. Co trzeba byłoby zrobić, by ten stan rzeczy zmienić? Robert Gwiazdowski podczas wystąpienia przedstawił swoje odpowiedzi na te pytania. Z wieloma nie sposób się nie zgodzić.

 

„Są dwa powody – system podatkowy i system opieki społecznej. Nastąpił tu efekt akcyzy – jeśli coś opodatkowujemy, to tego czegoś jest miej. Tak stało się i z pracą. Im wyżej opodatkowana, im koszty jej większe, tym będzie jej mniej. A system opieki? W tej sferze zrobiono reformę ubezpieczeń społecznych. Wprowadzono indywidualne konta emerytalne. Już dziś widać, że ten system tworzy wirtualne jedynie pieniądze. To jedno wielkie oszustwo” – mówił Robert Gwiazdowski.

Omówił dokładnie transfery pieniędzy, wpłacanych przez osoby pracujące jako swoją własną składkę „na przyszłość”. Tymczasem na razie największą korzyść z tych funduszy ma ZUS oraz państwo, obracające obligacjami, które kupuje… ZUS. Oraz inne towarzystwa ubezpieczeniowe.

„To tylko przepływ pieniądza, a nie autentyczne zwiększanie jego wartości. Zrobiliśmy to samo, co Bismarck pod koniec XIX wieku – odłożyliśmy problemy na później. Zastosowano tu „rolowanie” zobowiązań. Cóż to znaczy? Zrolowanie zobowiązania to zastąpienie go innym zobowiązaniem. Ale to niczego tak naprawdę nie rozwiązuje” – mówił gość.

Co zatem jego zdaniem trzeba zmienić? Przepisy prawa podatkowego, przepisy prawa pracy, prawo gospodarcze oraz system ubezpieczeń społecznych.

„Jak długo w Polsce będzie tak, że łatwiej będzie rozwieść się z żoną niż zatrudnić sekretarkę, tak długo przedsiębiorcy nie będą chcieli zatrudniać sekretarek” – dał prosty przykład Robert Gwiazdowski.

Podkreślił także, że mali i duzi nie mogą być traktowani tak samo. Prawo gospodarcze, podatkowe, powinno rozgraniczać małych przedsiębiorców i wielkie koncerny, traktując tych pierwszych w sposób bardziej przyjazny.

Uprościć też należałoby system podatkowy i wprowadzić wreszcie dawno obiecywany podatek liniowy w wysokości 19%. Takie rozwiązanie wprowadzono na Słowacji, obawiając się oczywiście spadku wpływów z tytułu podatku dochodowego. Spadek nastąpił. Lecz dużo niższy niż przypuszczano. Wzrosły za to wpływy z tytułu podatku VAT. Generalnie zyskał budżet. Zyskali także obywatele.

Robert Gwiazdowski bardzo krytycznie odniósł się do zwiększanych w miarę upływu czasu uprawnień, które mają służby skarbowe. Wojewódzkie Kolegia Skarbowe zyskały uprawnienia podobne do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jego zdaniem bardzo niedobry objaw.

Ujednolicenie zatem systemu podatkowego z podziałem na „małych” i „dużych”, wprowadzenie jasnych przepisów, dotyczących VAT-u, uporządkowanie spraw związanych z akcyzą – to tylko kilka zadań dla państwa, dla Parlamentu i rządu. Robert Gwiazdowski kilkakrotnie odwoływał się przy tym do posła Zbigniewa Chlebowskiego z Platformy Obywatelskiej, jako potencjalnego członka przyszłych krajowych władz wykonawczych. 

„Rolą państwa jest tak traktować przedsiębiorców i takie stworzyć im warunki, by przedsiębiorczość była ukierunkowana na coś innego niż szukanie furtek prawnych. Ma to być rzeczywista przedsiębiorczość, nastawiona na trwałe rozwijanie swoich firm” – zakończył.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014