Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Leszek Balcerowicz

– Ja przyjeżdżam tutaj, bo to jest wyjątkowe miasto – mówił prof. Leszek Balcerowicz odbierając Diament Wolności, specjalną nagrodę ustanowioną przez SPiKŚ dla wybitnych osobistości życia publicznego w Polsce. – Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich to organizacja ludzi czynu, którzy biorą sprawy we własne ręce. Gdy nie ma konkurencji, bycie przedsiębiorcą nie jest trudne, gdy konkurencja jest – prowadzący działalność gospodarczą są bowiem ludźmi czynu.

fot_47

Prof. Leszek Balcerowicz odebrał nagrodę osobiście, podczas uroczystej Gali z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.

img_6949

Laudacja na temat laureata:

W sierpniu 1989 roku młody naukowiec Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, dr Leszek Balcerowicz, przygotowywał się do wyjazdu do Anglii, gdzie objąć miał stanowisko wykładowcy na jednej z tamtejszych uczelni. Było to niezwykłe lato dla Polski, niezwykłe dla Europy. Przełomowe miało okazać się także dla Laszka Balcerowicza. Nigdy nie dany miał być mu wyjazd do pracy w Anglii. Niespodziewana propozycja premiera Tadeusza Mazowieckiego objęcia jednego z najważniejszych stanowisk w polskim rządzie – ministra finansów i wicepremiera – odmieniła życie Balcerowicza. Skutkiem tej decyzji miała być także rewolucyjna zmiana ustroju gospodarczego w Polsce.

Leszek Balcerowicz – wkrótce już profesor – w niespełna dwa i pół roku przeprowadził z zespołem znakomitych fachowców proces niezwykle trudnych reform, które poprowadziły Polskę ku realnemu kapitalizmowi. Nad programem tych reform pracował już wcześniej, kierując grupą podobnych do niego młodych wizjonerów, nie wiedząc wówczas, jak szybko stanie się realna możliwość ich przeprowadzenia. Tymczasem historia dała mu niepowtarzalną szansę wprowadzenia w życie teoretycznych opracowań. Był pod tym względem absolutnym pionierem, który w konsekwentny i nieugięty sposób realizował swój program.

Termin „ Plan Balcerowicza” wszedł na stałe do polskiej historii współczesnej, do podręczników ekonomii. Był wzorem dla innych państw bloku wschodniego, które po przemianach politycznych musiały doprowadzić do szybkich przemian gospodarczych, by zapewnić sobie możliwość rozwoju zgodnie z wymogami współczesnego świata.

Można powiedzieć, że los sprzyjał profesorowi Balcerowiczowi. Jego charyzma, zdolność przekonywania, nieugięta wiara w słuszność swoich wizji doprowadziły do tego, że bardzo szybko, bo już w grudniu 1989 roku polski parlament przyjął pakiet ustaw, które stały się podstawą do pokojowej rewolucji gospodarczej w Polsce. Główne hasła Planu Balcerowicza – prywatyzacja, zapewnienie zasad wolności gospodarczej, liberalizacja handlu, rozwój nowoczesnych instytucji finansowych, stabilizacja polskiej złotówki zostały przyjęte przez ówczesną ekipę rządzącą.

Zarzuca się profesorowi, iż przygotowując pakiet reform nie wziął dostatecznie pod uwagę skutków społecznych, jakie miały one zrodzić. Ale równocześnie jego oponenci prócz krytyki nie przedstawili innej wizji reformy kraju. Minione lata zaś pokazują, że wydłużanie w czasie całego procesu zmiany polskiej gospodarki zrodziłby skutki jeszcze bardziej odczuwalne.

Profesor Leszek Balcerowicz kilkakrotnie zasiadał w polskim rządzie. Nieugięty wobec przeciwników politycznych, zawsze potrafiący racjonalnie wyłożyć swoje racje, poświęcający się całkowicie pracy i traktujący ja jak misję, stał się symbolem nowoczesnego polskiego państwa, zdolnego skutecznie konkurować na międzynarodowych rynkach i zdolnym iść drogą stabilnego rozwoju, którego efektem jest wzrost dobrobytu obywateli. Nikt tak jak on nie przyczynił się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości prywatnej i – co za tym idzie – polskiej klasy średniej w III Rzeczpospolitej.

Jako Prezes Narodowego Banku Polskiego miał niebagatelny wpływa na stabilizację złotówki i na nowoczesne przemiany w polskim systemie bankowym. Nie ulegał tym, którzy zarzucili mu zbytni autorytaryzm, a czas pokazał, iż miał rację. Jako założyciel i szef Forum Obywatelskiego Rozwoju podjął się trudnego zadania popularyzacji trudnej wiedzy ekonomicznej i pobudzania aktywności Polaków do współuczestniczenia w życiu publicznym.

Dla przedsiębiorców prywatnych postać profesora Leszka Balcerowicza jest szczególna. To dzięki niemu dana nam została możliwość wykorzystania naszych zdolności, pomysłowości i potencjału przy rozbudowie naszych firm. Wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje, a ich efekty – nie tylko w wymiarze materialnym – są powodem do satysfakcji. Tworzenie nowych miejsc pracy, ich ochrona, przyczynianie się do wzrostu produktu krajowego, to nasz mały, indywidualny wkład w budowę nowej Polski, jaka dana nam została 20 lat temu. Członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich od lat nie ukrywają podziwu i szacunku dla profesora Balcerowicza i dla jego dokonań. Jest jedynym z pierwszych naszych Członków Honorowych, laureatem nagrody Wiecznego Pióra, a dziś z radością umieszczamy go na liście pierwszych laureatów nagrody Diamenty Wolności.

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014