Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Przed walnym

Zarząd SPiKŚ ustalił, że Walne Zgromadzenie członków SPiKŚ odbędzie się 17 marca. Zebrani wysłuchają sprawozdania z działalności zarządu w roku 2003. Zapoznają się też ze sprawozdaniem finansowym. Swoja opinię przedstawi Komisja Rewizyjna. W głosowaniu udzielone zostanie skwitowanie wobec przedstawionego sprawozdania finansowego. Dotyczy to działalności poprzedniego zarządu, którym kierował Marek Jodko.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014