Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Spotkanie z szefem

Głównym powodem wizyty Leszka Balcerowicza w Świdnicy była doroczna „wizytacja” lokalnych struktur fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Utworzone ponad rok temu Sudeckie Koło FOR-u było pierwszym w kraju i – jak podkreślił podczas piątkowej (8 maja 2009 roku) wizyty prezes fundacji Leszek Balcerowicz – stanowi wzorzec dla innych kół w Polsce.

 

Państwo są tym środowiskiem, które pokazuje, co to znaczy budowanie społeczeństwa obywatelskiego – mówił w czasie nieformalnego spotkania z członkami Sudeckiego Koła. – To prawda. My od 1990 roku budujemy społeczeństwo obywatelskie na różne sposoby – mówił Edward Szywała, założyciel bodaj największej liczby gospodarczych organizacji pozarządowych w regionie wałbrzyskim, w tym ostatnio także koła FOR-u.

Prezes fundacji rozmawiał z jej członkami także o tym, co właściwie chcą osiągnąć. – Efekt końcowy to nie jest jakiś raport, tylko zmiana świadomości społecznej – mówił. – Dlatego utworzone przez Państwa koło uważam za modelowe. Wy naprawdę wiecie, co to jest społeczeństwo obywatelskie.

Leszek Balcerowicz mówił także o trudnościach, z jakimi boryka się FOR. – Ogranicza nas liczba ludzi, którzy mogliby przygotować dobre, rzetelne opracowania, będące podstawą wprowadzania zmian. Wciąż ich szukamy. Szukamy też nowych, bardziej atrakcyjnych form docierania do społeczeństwa. Ostatnim hitem jest na przykład komiks o tematyce ekonomicznej – mówił.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014