Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Spotykamy się co trzy lata

12 września z członkami Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich oraz ich gośćmi spotkał się dr Tadeusz Syryjczyk – dyrektor, członek Rady Dyrektorów i reprezentant Polski w Europejskim Banku Rozbudowy i Rozwoju. Towarzyszyła mu żona Barbara.

Tadeusz Syryjczyk po raz pierwszy odwiedził świdnickich przedsiębiorców w październiku 1990 roku, był więc jednym z pierwszych gości Świdnickiego Forum Gospodarczego. Wówczas był ministrem przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Potem, gdy premierem została Hanna Suchocka, stał się jednym z ważniejszych doradców w sprawach gospodarczych. Pełnił też funkcję ministra gospodarki.

W tym czasie znów odwiedził Świdnicę. Wkrótce potem został jednym z pierwszych członków honorowych SPiKŚ. Odwiedzał nasze miasto jeszcze kilkakrotnie – jak się okazało, w cyklu mniej więcej trzyletnim. Nie mógł być z racji obowiązków na obchodach piętnastolecia Stowarzyszenia, jednak przy pierwszej nadarzającej się okazji skorzystał z zaproszenia.

Po 2001 roku całkowicie wycofał się z polityki. Skupił się za zagadnieniach, które zawsze były mu merytorycznie bliskie – na energetyce, górnictwie, przedsiębiorczości. Prezes Narodowego Banku Polskiego – Leszek Balcerowicz – uczynił go swoim doradca w tym zakresie. 13 października 2003 roku został powołany do Rady Dyrektorów EBOiR.

W Londynie Tadeusz Syryjczyk pracuje zatem od dwóch lat. Reprezentuje polskie interesy w banku, w którym także nasz kraj posiada swoje udziały. 7 lipca pełnił rolę szczególną – był radiowym komentatorem wydarzeń w stolicy Wielkiej Brytanii tuż po zamachach bombowych w mieście, siedziba bowiem banku znajduje się nieopodal miejsca, gdzie zdarzyła się tragedia. Radiowa „Trójka” kilkakrotnie prosiła go w ciągu tego gorącego, tragicznego dnia o bezpośrednią relację.

Na co dzień jednak obowiązki Tadeusza Syryjczyka są dużo spokojniejsze. Przede wszystkim przez jego ręce przechodzą tysiące dokumentów, dotyczących sytuacji gospodarczej na całym świecie. W tym także Polski. Rada, w której zasiada, ma charakter Rady Nadzorczej, jednak rolą przedstawicieli państw członkowskich, a jest ich 62, jest nie tylko nadzór nad prawidłowością działań instytucji, lecz także obrona interesów narodowych.

Tego akurat nie może robić jedna z wiceprezes EBOiR – Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jako członek ścisłego zarządu jest zobowiązana dbać przede wszystkim o ponadnarodowy interes samego banku.

Ta specyficzna instytucja posiada dziś kapitał w wysokości 30 miliardów dolarów. Jej celem jest kredytowanie tych przedsięwzięć w krajach rozwijających się, które nie mogą pozyskać innych źródeł finansowania, w tym ze strony banków komercyjnych.

40% limitu kredytowego, jakim dysponuje bank, to pieniądze przeznaczone dla 27 europejskich krajów, które należą do tzw. byłej strefy wpływów ZSRR oraz krajów byłej Jugosławii. Zasada działania banku jest prosta – popieranie rozwoju małej przedsiębiorczości oraz popieranie transformacji gospodarczej. Inna zasada to zakaz konkurencji wobec banków komercyjnych.

Kredyty, udzielane przez EBOiR są z reguły nieco droższe, niż te komercyjne, ale tez i opatrzne większym ryzykiem. Finansują z reguły duże projekty, ale coraz częściej mniejsze podmioty ubiegają się o pomoc, w tym prywatni przedsiębiorcy z krajów „starej Unii”, którzy chcą inwestować na terytorium nowych członków. Coraz tez częściej po pieniądze EBOiR sięgają samorządy. Faktem jest, ze na razie te duże – Gdańsk, Kraków, a ostatnio także Bydgoszcz.

Bank na temat ewentualnych kredytów rozmawia bezpośrednio – jeśli kwota przekracza 5 milionów dolarów, lub za pośrednictwem banków krajowych, w tym miedzy innymi BZ WBK. W grupie udziałowców – choć to z nazwy i działania bank europejski – są także takie potęgi, jak Japonia, USA, Kanada, czy nieco egzotyczny w tym towarzystwie Egipt.

Przy udzielaniu kredytu ocenia się nie tylko przedsięwzięcie, ale ogólną sytuacje gospodarczą w danym kraju. Rolą Tadeusza Syryjczyka jest pośredniczenie między bankiem a krajem. „Staram się, żeby ten bank był dla Polski pożyteczny” – wyjaśnił gość.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014