Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Statystyki i nie tylko

18 stycznia Walne Zgromadzenie SPiKŚ udzieliło skwitowania i przyjęło sprawozdanie ustępującemu Zarządowi, któremu przez dwuletnią kadencję przewodniczył Edward Szywała.

W latach 2010-2011 odbyło się 25 spotkań zarządu, 23 spotkania członków SPiKŚ oraz 8 spotkań Klubu 25, a także wielka rocznicowa Gala Dwudziestolecia.

Zorganizowano cztery pikniki technologiczne, a zaprosili na nie: Tadeusz Badura (ZUP), Ryszard Sobański (pensjonat Katarzynka w Boleścinie), Jarosław Mazurek (gospodarstwo rolne w Pankowie),
Bogusław Solima (firma Piramida).

W czasie tej dwuletniej kadencji zaszły w składzie SPiKŚ następujące zmiany:

Nowi członkowie SPiKŚ

 • Tadeusz Badura – marzec 2010,
 • Maciej Karpiński – październik 2010
 • Piotr Kurnicki – wrzesień 2011
 • Mirosław Toporkiewicz – wrzesień 2011

Nowi członkowie „KLUBU 25” SPiKŚ

 • Krzysztof Wierzęć – wrzesień 2010
 • Krzysztof Płomiński – wrzesień 2011
 • Zbigniew Wysoczański – wrzesień 2011
 • Marek Kowalski – grudzień 2011

Zawieszenie członkostwa

 • Jerzy Markiewicz – od września 2010 do sierpnia 2011

Rezygnacje z członkostwa w SPiKŚ

 • Jerzy Sosnowski – styczeń 2010,
 • Andrzej Zając – grudzień 2010,
 • Jerzy Markiewicz – wrzesień 2011 – w poczet członków seniorów
 • Jerzy Lepak – grudzień 2011 – w poczet członków seniorów
 • Zenon Szymonowicz – zmarł 18 września 2010
 • Krzysztof Wierzęć – zmarł 22 stycznia 2011

Zarząd wykluczył z grona członków SPiKŚ Zbigniewa Kubiaczyka.

W trakcie kadencji ustanowiono i przyznano nagrody Diament Wolności. Laureaci „Diamentów Wolności” w roku 2010:

 • Leszek Balcerowicz
 • Władysław Frasyniuk
 • Aleksander Kwaśniewski
 • Tadeusz Mazowiecki
 • Adam Michnik
 • Lech Wałęsa

2011:

 • Jan Lityński

W gronie gości SPiKŚ w ciągu tych dwóch lat znaleźli się:

 • Profesor Jerzy Stępień  – 14.01.2010 (organizacja wspólnie z Forum Obywatelskiego Rozwoju)
 • Andrzej Olechowski – 30.03.2010 (w ramach Świdnickiego Forum Gospodarczego)
 • Władysław Frasyniuk – 28.04.2010 (Gala Przedsiębiorczości SPiKŚ – wręczenie Statuetek Przedsiębiorczości SPiKŚ) oraz 20.10.2010 (wręczenie Diamentu Wolności)
 • Zygmunt Worsa, Ryszard Wawryniewicz – 18.08.2010 (o inwestycjach powiatowych) oraz 17.11.2010 (projekt strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Świdnickiego na lata 2011-2020), w tym drugim spotkaniu także udział: Anny Borowskiej – dyrektor Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą Powiatu Świdnickiego oraz Tomasza Kurka z Agencji Innowacji
 • kandydaci na Prezydenta Świdnicy: Wojciech Murdzek, Adam Markiewicz, Mariusz Barcicki, Jarosław Kurzawa, Zbigniew Szczygieł – 20.10.2010 ( debata prezydencka )
 • Leszek Balcerowicz, Adam Michnik, Jan Miodek, Ryszard Kalisz, Tadeusz Syryjczyk, Mirosław Sośnicki, Marek Kłoczko, Jan Lityński, Marek Woron, Senator Stanisław Jurcewicz – uczestnicy debaty oraz gali SPiKŚ z okazji obchodów XX-lecia Stowarzyszenia
 • Biskup Diecezji Świdnickiej Ignacy Dec – 15.12.2010 ( spotkanie wigilijne)
 • Prezydent, Starosta, Wójt Gminy oraz sponsorzy obchodów XX-lecia – 15.12.2010 ( spotkanie wigilijne)
 • Prezydent RP Lech Wałęsa – 18.04.2011. (wizyta w Gdańsku i wręczenie „Diamentu Wolności”)
 • Prezydent RP Bronisław Komorowski  – 11.05.2011.
 • Jan Lityński  – 27.05.2011. (wręczenie „Diamentu Wolności”)
 • Senator Stanisław Jurcewicz  – 27.05.2011. (członkostwo honorowe SPiKŚ)
 • Sobiesław Nowotny (historyk świdnicki) – sierpień 2011
 • Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa – sierpień 20111
 • Łukasz Martyniec – prezes zarządu „Wealth Management Group” z Wrocławia
 • Kandydaci na posłów i senatorów RP: Jakub Szulc, Halina Szymiec-Raczyńska, Anna Zalewska, Jarosław Kurzawa, Danuta Marosz, Marek Ratuszniak, Wiesław Kilian, Zbigniew Chlebowski, Henryk Rataj, Patryk Wild
 • Carl Klemm – prezes TOYOTA Manufacturing Poland – wrzesień 2011,
 • Biskup Diecezji Świdnickiej Ignacy Dec, Prezydent Świdnicy, Starosta Świdnicki, Wójt Gminy Świdnica, Marek Woron, Jerzy Ignaszak, Henryk Gołębiewski – Wigilia 2011

Kolejny raz Kapituła Statuetki Przedsiębiorczości przyznała nagrody lokalnym przedsiębiorcom i menedżerom; Laureatami zostali:

 • „Profesjonalne prowadzenie działalności produkcyjnej” –  Krzysztof Wieczorkowski – 2010; Tadeusz Kaliciński – 2011
 • „Profesjonalne prowadzenie działalności usługowej” – Krzysztof Wierzęć – 2010; Jerzy Lepak, Maciej Orski – 2011
 • „Profesjonalne prowadzenie działalności handlowej” – Andrzej Skarul – 2010; Marek Kowalski – 2011
 • „Profesjonalne zarządzanie firmą lub instytucją” – Tomasz Gołębiowski – 2010; Leszek Mazurek – 2011
 • „Profesjonalne wykonywanie wolnego zawodu” – Adam Biernacki – 2010; Ireneusz Babiak – 2011

Przyznano członkostwa honorowe:
2010

 • Profesor Jan Miodek
 • Marek Woron
 • Emilian Kamiński

2011

 • Senator Stanisław Jurcewicz

Prócz tego w ciągu tych dwóch lat miało miejsce wiele innych różnych zdarzeń, związanych ze SPiKŚ:

 • wręczenie nominacji dla SPiKŚ do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w kategorii „Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa – po raz drugi z rzędu” – wrzesień 2010
  • zgłoszone przez SPiKŚ instytucje – otrzymały Klucze Sukcesu: Urząd Miasta, Wiadomości Świdnickie
 • SPiKŚ laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w kategorii „Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa ” – wrzesień 2011
 • spacery niedzielne 2010, 2011 rok
 • konkursy poświęcone: wiedzy o SPiKŚ (kwiecień 2010) i konkurs historyczny – czerwiec 2011,
 • mecz koszykówki – kwiecień 2010
 • turniej tenisowy – 2010
 • wyjazdy do Wieliczki i Krakowa – maj 2010
 • IX i X Rajd Górski SPiKŚ (wrzesień 2010, wrzesień 2011),
 • Akademie Przedsiębiorczości Młodych – grudzień 2010, wrzesień 2011
 • zwiedzanie stadionu na Maślicach we Wrocławiu – sierpień 2011

Stowarzyszenie miało swój udział w akcjach charytatywnych i społecznych oraz kulturalnych w mieście i regionie.

Rok 2010:

Rok 2011:

Na podstawie sprawozdania Zarządu SPiKŚ oraz materiałów dyrektora biura SPiKŚ Leszka Jarząbka.

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014