Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Wygrał w Luksemburgu

Doradca podatkowy Marian Sworobowicz nie raz już udowodnił swoje racje podczas reprezentowania podatników w spornych sprawach z organami skarbowymi. Tym razem jego pogląd uznany został przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Przyczyną rozprawy w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości (sygn. C-25/07) było pytanie prejudycjalne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, dotyczące sporu tamtejszej Izby Skarbowej z podatnikiem, mieszkańcem Świdnicy, którego reprezentantem był właśnie Marian Sworobowicz. Twierdził on, że art. 97 polskiej ustawy o VAT z 11 marca 2004 r., regulujący zasady zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym osobom handlującym z państwami UE i ich zgodność z zasadami neutralności i proporcjonalności VAT jest niezgodny z przepisami unijnymi. Polski przepis wydłuża termin zwrotu VAT z 60 do 180 dni. Nie obejmuje tylko tych, którzy złożą w urzędzie skarbowym 250 tys. zł (ok. 62 tys. euro) w formie kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia majątkowego lub gwarancji bankowej. W imieniu polskiego rządu występowała Ewa Ośniecka-Tamecka, sekretarz stanu w UKIE. Pełnomocnikami Komisji Wspólnot Europejskich byli Dimitris Triantafyllou i Katarzyna Herrmann.

ETS sprawę rozpatrywać zaczął już w ubiegłym roku. W tym doczekaliśmy się rozstrzygnięcia, które potwierdziło racje Mariana Sworobowicza – zapisy polskiej ustawy są niezgodne z przepisami wspólnotowymi. Podatnik powinien odzyskać nadpłacony podatek VAT w ciągu 60 dni.
– Do tej pory Urzędy Skarbowe mogły przetrzymywać pieniądze podatnika blisko pół roku. Wyrok trybunału powinien spowodować zmiany w ustawie o podatku VAT, gdyż w tej chwili są one niezgodne z dyrektywą unijną. W myśl zaś zasad jurysdykcyjnych to zapisy prawa Unii Europejskiej stanowią prawo wyższego rzędu niż przepisy krajowe – komentuje Marian Sworobowicz.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014